Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Eettisistä ongelmista ergonomiaan - mikä työssä kuormittaa?

7.12.2010 11.43
Uutinen N5-56870

Työn kuormittavuus on monimuotoinen ilmiö, jota ei voida ymmärtää vain yhden tieteenalan tai ammattiryhmän näkökulmasta. Terveyden ja turvallisuuden lisäksi kuormittavuuteen vaikuttavat jokaisen työn erityispiirteet ja työntekijän elämäntilanne kokonaisuutena. Sopivia haasteita tarvitaan, mutta terveydelle haitallista kuormitusta ei voida sallia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut artikkelikokoelman Puheenvuoroja työn kuormittavuudesta. Työhyvinvointifoorumin asiantuntijat tuovat artikkeleissaan esiin näkemyksiään siitä, mitä työn kuormittavuus on ja miten nykyistä työelämää voi ymmärtää kuormittavuuden näkökulmasta.  

Kuormittavuus syntyy hyvin erilaisista asioista erilaisissa töissä ja työpaikoilla. Esimerkiksi hoitoalalla eettiset ongelmat kuormittavat työntekijöitä, kun taas toisaalla terveydelle haitallista kuormitusta aiheuttavat tietotyö, raskaat nostot tai haastavat vuorovaikutustilanteet.

Kaikki artikkelit korostavat johtajuuden haasteita: sopivan kuormituksen löytäminen jokaiselle työyhteisön jäsenelle kuuluu tulevaisuuden johtamistaitoihin. Kuormittavuuden arviointi ja terveyttä edistävät hyvät toimintamallit, esimerkiksi hyvä työvuorosuunnittelukäytäntö, ovat avainasemassa tässä työssä.

Painettuja julkaisuja myy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjakauppa. Julkaisu löytyy myös STM:n verkkopalvelusta.

Palaa sivun alkuun