Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Esitys lakimuutoksista osasairauspäivärahan ja kuntoutusrahaetuuden sekä työeläkekuntoutuksen kehittämiseksi lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 15.19
Tiedote 155/2022

Esitykseen sisältyvät ehdotukset liittyvät osin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaukseen koskien kuntoutusjärjestelmän uudistamista kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta. Ehdotetuilla lakimuutoksilla pyritään selkeyttämään etuuksien toimeenpanoa sekä parantamaan etuudensaajien ja –hakijoiden yhdenvertaisuutta.

Hallitus esittää, että sairausvakuutuslakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia, työntekijän eläkelakia, yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, merimieseläkelakia sekä julkisten alojen eläkelakia muutetaan.

Osasairauspäivärahaa koskevien muutosten tavoitteena on edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuutta koskevien muutosten tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisääminen ja etuusoikeuden erilaisten tilanteiden selkiyttäminen. Työeläkekuntoutuksen kriteereihin ehdotettavien muutoksien tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkiyttää työeläkekuntoutuksen toimeenpanoa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lausuntoaika on 17.6.–12.8.2022.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kaisu Harju-Kolkka, [email protected] (erityisesti Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslakia koskevat asiat, lomalla 20.6.—1.7.2022 ja 18.7.—29.7.2022)

neuvotteleva virkamies Eva Ojala, [email protected] (erityisesti sairausvakuutuslakia koskevat asiat, lomalla 11.7.—29.7.2022)

hallitussihteeri Eva Aalto,  [email protected] (erityisesti työeläkeasiat, lomalla 27.6 – 15.7.2022)

 
Sivun alkuun