Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU-maassa opiskelevalle lääkärille mahdollisuus suorittaa ammatillinen harjoittelu Suomessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2017 13.50 | Julkaistu suomeksi 4.5.2017 klo 14.07
Tiedote 63/2017

Hallitus esittää muutosta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin. Tavoitteena on, että EU- tai ETA-valtiossa lääketieteen perustutkinnon suorittanut henkilö voisi suorittaa Suomessa ammatillisen harjoittelun, joka vaaditaan ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi opiskelumaassa.

Viime vuosina yhä useampi suomalainen on aloittanut lääketieteen opinnot ulkomailla. Lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden ehtona vaadittava opintojen jälkeinen ammatillinen harjoittelu on tällä hetkellä käytössä muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Irlannissa, Italiassa, Liettuassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Kelan opintotukitilastojen mukaan 250 suomalaista opiskeli lääketiedettä ammatillista harjoittelua vaativissa EU- tai ETA-valtioissa lukuvuonna 2015—2016.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voi myöntää näissä maissa tutkinnon suorittaneille lääkäreille ammatillisen harjoittelun suorittamiseksi rajoitetun, määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia, jos he ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.1.2012. Harjoittelun suoritettuaan lääkärillä on mahdollisuus saada myös lääkärin laillistus Suomesta.

Nyt esitettävällä muutoksella ajallinen rajoitus opintojen aloittamisesta ennen vuotta 2012 poistettaisiin. Samalla säädettäisiin, että Suomessa ammatillisen harjoittelun suorittava lääkäri hakisi ammatillisen harjoittelun tunnustamista jatkossa aina opiskelumaastaan.

Tarkoituksena on tarjota ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille mahdollisuus tulla Suomeen mahdollisimman pian valmistuttuaan ja varmistaa heidän integroimisensa suomalaiseen palvelu- ja jatkokoulutusjärjestelmään.

Lisäksi tarkoituksena on turvata Ahvenanmaan edellytykset tarjota asukkailleen riittävät terveydenhuollon palvelut. Ahvenanmaan maakunta on terveydenhuollossaan tukeutunut paljon Ruotsissa koulutettuihin lääkäreihin, jotka ovat suorittaneet heiltä vaaditun ammatillisen harjoittelun Ahvenanmaalla.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 4.5.2017. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017.

Lisätietoja

ylilääkäri Teppo Heikkilä, p. 0295 163 238

 
Sivun alkuun