Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman loppuraportti julkaistu

15.4.2011 9.20
Uutinen N5-57645

Hallitus sitoutui edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kaikessa päätöksenteossaan. Välineeksi hallitus laati hallituskaudelle tasa-arvo toimia koordinoivan ja kokoavan tasa-arvo-ohjelman. Tasa-arvo-ohjelman 2008-2011 loppuraportti on nyt julkaistu.

Ohjelmassa on kahdeksan temaattista kokonaisuutta, joiden sisällä on yhteensä 31 toimenpidettä. Teemat olivat: sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, palkkaerojen kaventaminen, naisten urakehityksen edistäminen ja naisjohtajuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja segregaation lieventäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, tasa-arvoselonteko ja tasa-arvotyön resurssit sekä media ja tasa-arvo. Toimenpiteet konkretisoivat hallitusohjelman tasa-arvotavoitteita.

Pääosa ohjelman toimenpiteistä on toteutunut hyvin tai kohtuullisesti. Hyvää kehitystä on tapahtunut erityisesti ministeriöiden tasa-arvotyössä. Opetussektorilla on edistetty tasa-arvotietoisuutta mm. opettajainkoulutuksessa, oppimateriaaleissa ja opetussuunnitelmatyössä. Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä on vahvistettu vastuuministeriöissä sekä valmisteltu kesäkuussa 2010 hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Hitaimmin edenneet toimet liittyvät suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mm. palkkaerojen kaventamiseen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 17.7.2008. Loppuraportin on koonnut sosiaali- ja terveysministeriön asettama, ministeriöiden yhteinen seurantatyöryhmä.

Lisätietoja  

johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, STM, puh. (09) 160 74494, 050 5378706, [email protected]
ylitarkastaja Annamari Asikainen, STM, puh. (09) 160 73837, 050 512 5617, [email protected]

 

 

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun