Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus esittää lakia EU:n ja Iso-Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 13.52
Tiedote 98/2022

Lailla säädettäisiin sopimusta täydentävästä kansallisesta lainsäädännöstä. Laki koskisi ainoastaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista henkilöiden liikkuessa Suomen ja Iso-Britannian välillä.

Iso-Britannian EU-eron jälkeen EU ja Iso-Britannia ovat sopineet lähes vastaavasta sosiaaliturvaa yhteen sovittavasta ratkaisusta kuin EU-maiden välillä. Kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia määräyksiä sovelletaan, kun henkilöt liikkuvat Iso-Britannian ja EU-maiden välillä. Kauppa- ja yhteistyösopimuksen määräysten tueksi on tarpeen säätää kansallisessa laissa eräistä toimivaltakysymyksistä sekä kansallisista menettelyistä.

Ehdotetun lain tarkoituksena on taata sosiaaliturvan yhteensovittamisen jatkuvuutta ja yhdenmukaisuutta rajat ylittävissä tilanteissa. Tavoitteena on siis jatkaa sosiaaliturvan yhteensovittamista Suomen ja Iso-Britannian välillä mahdollisimman pitkälti kuten ennenkin. Laki turvaisi siten yksilöiden sosiaaliturvaoikeuksien toteutumista.

Kyseessä on juridis-tekninen esitys, jolla sidotaan kansallisten etuuslakien EU-tilanteita varten luodut säännökset kauppa- ja yhteistyösopimuksen määräysten toimeenpanoon tarpeellisilta osin.

Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

hallitussihteeri Mira Saloheimo, [email protected]

 
Sivun alkuun