Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hyvä johtaja yhdistää työntekijöiden hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden

19.1.2012 12.38
Uutinen N5-59033

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen ohjaaman Johtamisen kehittämisverkoston toiminta käynnistyi seminaarilla 19. tammikuuta Helsingissä. Hallitusohjelmaan perustuvan verkoston tavoitteena on muun muassa koota ja jakaa johtamisen hyviä käytäntöjä ja parantaa ikäjohtamista. Verkoston puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Hyvällä johtamisella voidaan yhdistää työntekijöiden hyvinvointi ja työn tuottavuus. Ihmisten hyvinvoinnin lisäksi myös talouden kestävyyden kannalta välttämätön työurien pidentäminen vaatii parempaa johtamista. Suomessa jää joka vuosi yli 20 000 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tätä lukua voidaan huomattavasti pienentää johtamista parantamalla.

Parempaa ikäjohtamista ja laatukriteerit julkiselle sektorille

Yksi verkoston tavoitteista on ikäjohtamisen parantaminen. Ikäjohtaminen ei koske ainoastaan ikääntyviä työntekijöitä, vaan kaikenikäiset työntekijät tarvitsevat sitä. Lisäksi verkosto luo hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille ja parantaa johtamiskoulutuksen laatua ja tasapuolista saatavuutta.

Työelämän johtamista on tutkittu ja opetettu jo pitkään, mutta edelleen haasteena on, miten hyvät käytännön kokemukset ja ajankohtainen tieto saadaan kaikkien hyödynnettäväksi. Iso kysymys on myös se, miten työn ja terveyden välisen tutkimuksen tulokset tuodaan arkiseen työelämään.

Verkoston tunnus on delfiini

Verkoston tunnukseksi on valittu delfiini, sillä viisaalla eläimellä ja hyvällä johtajalla on paljon yhteisiä ominaisuuksia. Delfiini on sosiaalinen, utelias ja kekseliäs. Se haluaa oppia uutta, pitää huolta toisista ja hallitsee vuorovaikutustilanteet.

Johtamisverkosto on jo herättänyt paljon kiinnostusta. Haasteena on se, miten saavutetaan sellaiset yritykset ja organisaatiot, joissa ei ole vielä innostuttu kehittämään johtamista. Tällaistenkin työpaikkojen mukaan saamiseksi verkostosta on tehty mahdollisimman avoin.  Idea oman työpaikan johtamisen kehittämiseen voi tulla keneltä tahansa.

Verkoston kohtaamispaikkana on vasta-avattu verkkosivusto, mutta kyse ei ole vain virtuaalisesta yhteisöstä. Johtamisverkostolla on myös alueellista toimintaa, ja koulutuksia ja tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

ylijohtaja Raimo Ikonen, STM, p. 050 5599179, [email protected]
teemajohtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, 040 576 1314, [email protected]

Palaa sivun alkuun