Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

LAPE-muutosohjelman vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
17.12.2018 9.54
Uutinen

Johdon valmennus ja sitouttaminen kunnissa, tulevissa maakunnissa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä ja opetus- ja kulttuuriministeriössä ovat päätavoitteina Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ensi vuoden työssä. Kärkihankekausi päättyy nyt vuoden vaihteessa, mutta LAPE-työ ei lopu, vaan jatkuu.

Ensi vuoden tavoitteita ovat sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen johdon yhdyspinta-osaamisen vahvistaminen, lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin juurruttaminen sekä lapsi- ja perhelähtöisten palvelukokonaisuuksien vakiinnuttaminen. 

”Tehtävänämme on myös vaikuttaa kunta, maakunta ja valtionkin tasolla hyviä tuloksia tuottaneen muutosohjelman työn jatkuvuuden edistämiseksi. Palaute alueilta on ollut myönteistä. LAPE:n strategiset tavoitteet on jaettu kentällä laajasti”, hankejohtaja Maria Kaisa Aula kertoo. ”Lapsen oikeuksien sopimuksen eettinen perusta on koettu eri ammattilaisia yhdistäväksi. Sitoutuminen lapsi- ja perhelähtöiseen, hallinnonalarajat ylittävään uudistamiseen on ollut poikkeuksellisen vahvaa.”  

Yhteistyö avainasemassa

Maakunnissa jatkavat 19 LAPE-muutosagenttia. Uutena resurssina aloittavat viisi kunta-agenttia, jotka keskittyvät sivistystoimen johdon sitouttamiseen yhteistoiminta-alueilla. Lisäksi ruotsinkielisten palvelujen koordinaatioon osoitetaan resurssia. Agenttien päätehtävä on sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien johtoa valmentavan LAPE-Akatemia-nimisen oppimisprosessin läpivienti vuonna 2019. 

Kuntien ja maakuntien johtoa valmennetaan luomaan tarpeelliset yhdyspintasopimukset ja -rakenteet, jotka varmistavat sujuvan tuen lapsille ja nuorille myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille.

Sivistystoimen ja soten yhteisiä lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia ovat perhekeskustoimintamalli, erityispalvelut sekä vaativimman erityisen tuen palvelut, jotka perustuvat OT-keskusten ja VIP-verkostojen yhteistyöhön. Opiskeluhuoltoa toteutetaan toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.  

”Mottomme on: Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Laadukas oppiminen ja oppilaiden hyvinvointi tukevat toisiaan. Kun sote-palvelut tulevat sujuvasti ja helposti lapsen kasvuympäristöön ja perheeseen, auttaa se myös opettajia heidän työssään”, Aula muistuttaa. 

Lastensuojelua uudistetaan

Kuntia ja tulevia maakuntia tuetaan myös vahvasti lastensuojelun uudistamisessa ihmissuhdeperustaiseksi tiimityöksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kouluttaa vuoden 2019 aikana 60 uutta lastensuojelun systeemisen tiimimallin kouluttajaa, ja sitouttaa johtoa kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.

Tammikuussa valmistuu Aulikki Kananojan selvitystyö lastensuojelun tiekartasta kunnasta maakuntaan. Työ hakee myös ratkaisuja lastensuojelutyöntekijöiden ylikuormitukseen. 

Lisäksi tammikuussa on valmistumassa Yksi lapsi – Yksi tilannekuva -työryhmän työ, jossa luodaan tiedonjakamisen mallia moniammatilliseen yhteistyöhön yli soten ja sivistystoimen rajojen. 

LAPE-muutosohjelmalle on varattu 4,1 miljoonaa euron rahoitus vuodelle 2019. LAPE- ohjausryhmä jatkaa vuoden 2019 loppuun, ja sitä täydennetään kuntien sivistystoimen sekä Opetushallituksen edustajilla. 

Lisätietoa

hankejohtaja Maria Kaisa Aula, p. 0295 163 658, mariakaisa.aula(@)stm.fi

Sivun alkuun