Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

OECD on selvittänyt pitkäaikaishoidon järjestämistä eri maissa

18.5.2011 10.43
Uutinen N5-57764
OECD:n tuoreessa raportissa käsitellään tulevaisuuden pitkäaikaishoidon järjestämistä ja rahoitusmalleja eri maissa.

Vuonna 2008 OECD-maat käyttivät pitkäaikaishoitoon keskimäärin 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja osuuden ennustetaan kaksin- tai jopa kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Suomessa pitkäaikaishoidon menojen osuus bruttokansantuotteesta oli 2,2 prosenttia vuonna 2008. Raportin mukaan omaishoitajat ovat OECD-maiden pitkäaikaishoidon järjestelmien selkäranka. Raportissa korostetaan omaishoitoperheiden tuki- ja palvelujärjestelmien kehittämistä sekä omaishoidon ja työssäkäynnin parempaa yhteensovittamista. Omaishoidon tukemisen rinnalla on huolehdittava kotihoidon ja muiden julkisten pitkäaikaishoidon palvelujen kattavuudesta.

Pitkäaikaishoidon henkilöstön saannin turvaamiseksi OECD-maiden on satsattava enemmän työvoiman rekrytointiin, työoloihin ja työn organisoinnin kehittämiseen. Pitkäaikaishoidon palvelujen kustannusvaikuttavuuden arviointia on lisättävä ja palvelujen tuottavuutta on parannettava. Ennaltaehkäisy ja terveen ikääntymisen edistäminen ovat tärkeitä keinoja pitkäaikaishoidon menojen kasvun rajoittamisessa.

Lisätietojaneuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 09 160 74438, [email protected]
verkkouutiset
Palaa sivun alkuun