Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Ohje maahanmuuttajien keuhkotuberkuloosin varhaiseen toteamiseen

2.7.2014 11.01
Uutinen N5-64816

Maahanmuuttajille, joiden lähtömaissa esiintyy paljon tuberkuloosia, olisi järjestettävä vapaaehtoinen tuberkuloosin seulontatutkimus, jos Suomessa oleskelu kestää todennäköisesti yli kolme kuukautta. Näin todetaan sosiaali- ja terveysministeriön uudessa ohjeistuksessa.

Seulontatutkimus koostuu sairaan- tai terveydenhoitajan tekemästä alkuhaastattelusta kahden viikon kuluessa maahantulosta sekä samalla käyntikerralla tai mahdollisimman pian sen jälkeen järjestetystä keuhkojen röntgenkuvauksesta. Seulonta voidaan yhdistää esimerkiksi opiskeluterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon liittyvään muuhun käyntiin, jos se toteutuu kahden viikon kuluessa maahantulosta.

Tuberkuloosin seulonnan tavoitteena on suojata tutkittavan henkilön omaa terveyttä ja katkaista tartuntaketjut, jolloin myös muuta väestöä suojellaan tuberkuloositartunnoilta. Varhainen seulonta vähentää tuberkuloosille altistuneiden määrää ja tuberkuloosiepidemioista aiheutuvia kustannuksia.

Ohje täydentää sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2009 julkaisemaa ohjetta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisystä.

Ohje ilmestyy ruotsiksi alkusyksystä.

Lisätietoja

ylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen, p. 02951 63324

Palaa sivun alkuun