Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Ohje sote-koordinaattorien palkkaamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä toimitettiin avustuksen saajille

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.3.2019 14.45
Tiedote 47/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeistuksen sote-koordinaattorien palkkaamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä. Ohje on annettu valtionapuviranomaisena.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8. maaliskuuta 2019 jättämän eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemiesneuvosto totesi, että eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja sote-uudistusta, vaan uudistus kokonaisuudessaan raukeaa. Uudistusta koskeva työ kohdistetaan sote-uudistuksen alueellisen valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin, käytettyjen avustusten raportointiin sekä muuhun uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittuun alasajoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt sote-koordinaattorien palkkaamiseen valtionavustusta yhteensä 2 570 000 euroa vuosille 2018-2019 siten, että avustusta on jaettu noin 143 000 euroa/avustuksen saaja. Ministeriön tekemien valtionavustuspäätösten mukaan avustusta on saanut käyttää vain sote-koordinaattorin palkkausmenoihin ja toimintamenoihin. Uudistuksen rauettua alkuperäistä avustuspäätöksessä tarkoitettua sote-koordinaattoritoimintaa ei ole mahdollista jatkaa.

Sote-koordinaattorin palkkaamiseen myönnettyä avustusta voidaan käyttää avustuspäätöksen käyttötarkoituksen mukaisten toimien asianmukaisen päättämisen ajan ja enintään 31.12.2019 asti. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat sote-koordinaattorin työsuhteesta suoraan aiheutuvat perustellut ja kohtuulliset kulut sekä toiminnasta aiheutuvat muut menot, jotka ovat alueellisen valmistelun päättämisen kannalta perusteltuja ja kohtuullisia.

Avustuksen saajien tulee toimittaa selvitys avustusten käytöstä Lounais-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sote-koordinaattorin toimikauden päätyttyä.

Ohje sote-koordinaattorin palkkaamiseen myönnetyn valmisteluavustuksen käytöstä

Lisätietoja:

muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 029 516 3723, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
hallitusneuvos Kalle Tervo, STM, p. 0295 163 045, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM, p. 029 516 3290, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Palaa sivun alkuun