Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Potilaille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä yksilöllisen tarpeen mukaan

20.6.2011 7.46
Uutinen N5-57940

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnos lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä on nyt lausunnolla. Luonnoksessa korostetaan yksilöllistä apuvälinetarpeen arviointia. Tarpeen arvioinnissa on otettava huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset.

Asetuksella on tarkoitus säätää perusteista, joiden mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan potilaille. Lääketieteelliset perusteet ovat pääosin samat kuin aiemmassa lainsäädännössä. Uutta asetuksessa on potilaan yksilöllisen tarpeen arvioiminen apuvälineitä luovutettaessa.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien velvollisuudesta järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälinepalvelut säädetään terveydenhuoltolaissa. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä.

Säännökset koskevat vain julkisesta terveydenhuollosta luovutettavia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä. Muiden kuntoutuksen toimijoiden, kuten Kelan ja vakuutuslaitosten, järjestämästä kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä apuvälineistä säädetään muissa laeissa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Anne Arvonen, p. 09 160 74348
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 09 160 74340

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun