Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Potilasasiakirjojen käsittelystä uusi opas

20.7.2012 11.58
Uutinen N5-60958
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut potilasasiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä uuden oppaan. Säädösmuutokset ja sähköiset potilastietojärjestelmät ovat tuoneet uusia haasteita potilasasiakirjojen käsittelylle. STM on siksi laatinut uuden oppaan, johon liittyy myös lainsäädäntöä selventävää ohjeistusta.

Uusi julkaisu korvaa edellisen oppaan vuodelta 2001. Uuteen oppaaseen on koottu aiempaa kattavammin potilastietojen käsittelyä koskevat periaatteet, käytännöt ja taustalla oleva lainsäädäntö. Lisäksi oppaassa ohjataan säännösten yhtenäiseen soveltamistapaan.

Oppaassa käydään läpi potilasasiakirjojen luonne salassa pidettävinä dokumentteina, potilasasiakirjojen laatimista, käyttöä, säilytystä ja hävittämistä yleisesti sekä potilaskertomukseen tehtäviä merkintöjä. Lisäksi esitellään perusteet, joiden nojalla potilas tai muu henkilö on oikeutettu saamaan potilastietoja. Oppaassa käsitellään myös sähköistä lääkemääräystä.

Opas on tarkoitettu julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen henkilöstölle - erityisesti niille, jotka vastaavat potilasasiakirjojen käsittelystä toimintayksikössä. He ovat vastuussa siitä, että toiminnassa syntyvät potilasasiakirjat ja potilasrekisterit muodostetaan asianmukaisesti, ja että henkilöstö käsittelee potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja säännösten mukaisesti.

Keskeisiä kohderyhmiä ovat myös valvontaviranomaiset, terveydenhuollon toimintayksiköiden tietosuojavastaavat, potilasasiamiehet ja terveydenhuollon tietojärjestelmäasiantuntijat, arkistonhoitajat, hallintolakimiehet sekä muut potilastietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt.

Opas soveltuu myös oppikirjaksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä tietolähteeksi muille potilaan oikeuksista kiinnostuneille tai niistä ammatissaan vastaaville.

Oppaassa on otettu huomioon lainsäädännön muutokset vuoden 2011 loppuun asti. Ohjeita päivitetään saadun palautteen perusteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää jatkossa oppaan pohjalta potilasasiakirjoja koskevan nettikäsikirjan. Oppaan kehittämisehdotuksia sekä siinä esitettyihin oikeudellisiin tulkintoihin ja suosituksiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää THL:ään sähköpostiosoitteella: [email protected]

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, [email protected]

Palaa sivun alkuun