Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Potilasturvallisuustyötä ja sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa on tehostettu

31.12.2009 13.56
Uutinen N5-55832

Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty monenlaisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen turvallisuuden parantamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa on tehostettu, potilasturvallisuustyön kehittäminen jatkuu ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien soveltuvuus alalle varmistetaan.

Potilasturvallisuusstrategian 2009-2013 toteuttamiseksi uuteen terveydenhuoltolakiin on valmisteltu hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseen velvoittavaa säännöstä. Potilasturvallisuustyön keinoja on tarkoitus täsmentää asetuksella. Jo nyt terveydenhuollon yksiköissä on potilasturvallisuusstrategian perusteella parannettu muun muassa haittatapahtumien raportointia.

Valtakunnallinen vastuu palvelujen laadun ja potilasturvallisuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaresursseja Valvirassa on lisätty ja virastolla on vuoden 2010 alussa valtuudet myös sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvontaan. Tämä parantaa muun muassa vanhusten palvelujen seurantaa ja valvontaa.

Potilasturvallisuuden parantamiseksi valmistellaan myös muita lainsäädäntömuutoksia sekä osallistutaan muiden hallinnonalojen säädöshankkeisiin, joiden tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin soveltumattomat henkilöt. Muutosten valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä, oikeusministeriöllä ja opetusministeriöllä.

Oikeusministeriön työryhmässä valmistellaan turvallisuusselvityksistä annetun lain uudistamista ja tähän työhön ovat syksystä 2009 alkaen osallistuneet myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran edustajat. Työryhmä kartoittaa turvallisuusselvityksen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön luotettavuuden selvittämisessä ja tiedonkulun parantamista tuomioistuinten ja Valviran välillä.

Jo työelämässä olevien valvonnan ohella on tärkeää varmistaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden soveltuvuus alalle. Opetusministeriön nk. SORA-työryhmä on valmistellut ehdotukset opiskelijoiden alalle soveltumattomuuden ratkaisemiseksi. Työryhmä ehdotti mahdollisuutta muun muassa sosiaali- ja terveysalalle soveltumattoman opiskelijan opintojen keskeyttämiseen. STM:llä oli edustaja työryhmässä ja ministeriö on lausunnossaan puoltanut ehdotusten toteuttamista opiskelijoiden oikeusturva huomioiden.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi yhdessä Valviran ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa eri toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta.

Lisätietoja

Johtaja Eija Koivuranta, puh. 050 574 1775

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun