Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Potilasturvallisuutta varmistetaan monin tavoin hoitajareseptissä

25.1.2011 7.02
Uutinen N5-57152

Potilasturvallisuus on keskeinen osa sairaanhoitajien lääkkeenmääräämistä. Potilasturvallisuutta varmistetaan muun muassa sillä, että sairaanhoitajien on suoritettava valtioneuvoston asetuksella säädetty koulutus ja heillä on oltava terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin määräys lääkkeenmääräämisen laajuudesta ja rajoituksista. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on myös velvoite seurata lääkkeenmääräämistä ja siihen liittyviä poikkeamia.

Lisäksi sairaanhoitajan palvelusuhde kuntaan varmistaa sen, että sairaanhoitaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä, jossa on tarvittaessa mahdollisuus konsultoida lääkäriä tai lähettää potilas lääkärin vastaanotolle. Sairaanhoitajalla tulee olla myös mahdollisuus käyttää Käypä Hoito -suosituksia ja niihin perustuvia toimintayksikön hoito-ohjeita. Potilasturvallisuutta varmistaa sekin, että sairaanhoitajan on tavattava potilas aina lääkettä määrätessään ja ohjattava potilasta lääkkeen oikeassa ja turvallisessa käytössä. 

Apteekin on varmistettava lääkemääräyksen oikeellisuus

Apteekin on varmistuttava siitä, että reseptin lähettäjä ja lääkkeen vastaanottaja ovat tunnistettavissa. Lisäksi apteekin on varmistettava lääkemääräyksen oikeellisuus ja kiinnitettävä oikeellisuuteen erityistä huomiota silloin, kun apteekki toimittaa väärinkäyttöön soveltuvia lääkevalmisteita. Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin kuuluvia lääkkeitä ei voi käyttää huumaavassa tarkoituksessa.

Apteekin ei tarvitse selvittää, kuinka laaja sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus yksittäistapauksessa on ja millaisia ohjeita hän on saanut lääkkeiden määräämiseen. Apteekki voi kuitenkin tarkistaa yksilöintitunnuksen sekä lääkkeen koodin ja tuotenumeron avulla sairaanhoitajan oikeuden määrätä lääkettä sekä sen että lääke kuuluu rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin.

Valvira valvoo sairaanhoitajien lääkkeenmääräämistä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) saa tiedon vastaavan lääkärin määräyksen mukaisista sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin kuuluvista lääkkeistä ja määräykseen tehdyistä muutoksista. Lisäksi Valvira tarkistaa ja merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen suorittamisen. Valvira valvoo sairaanhoitajan lääkkeenmääräämistä osana terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan asianmukaisuuden valvontaa.

Valvira antaa sairaanhoitajalle yksilöintitunnuksen, jota sairaanhoitaja käyttää lääkemääräyksessä varmistamaan rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, p. 09 160 74170
Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, p. 09 160 74353

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun