Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Ratkaisuja vaikeasti työllistyvien ja vammaisten syrjäytymiseen

18.3.2010 6.18
Uutinen N5-54953

Pitkäaikaisesti työttömien, vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden sekä vammaisten henkilöiden työelämään osallistumiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen etsitään uusia keinoja. Tarkoituksena on myös lisätä yhteiskunnallista osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Kuntaliitto ovat asettaneet 15.3.2010 työryhmän, joka selvittää, miten kunnan ja valtion viranomaiset voisivat yhteistyössä vähentää syrjäytymisriskejä ja lisätä työllistymisessä tukea tarvitsevien mahdollisuuksia osallistua työelämään. 

Vaikeasti työllistyvät eivät ole yhtenäinen ryhmä, mikä edellyttää erilaisten palvelu- ja kuntoutustoimenpiteiden yhteensovittamista. Yksilökohtainen, elämäntilanteiden pohjalta suunniteltu aukoton palveluketju antaa parhaita tuloksia kuntouttamiseen ja yksilön oikea-aikaiseen tukemiseen.

Työryhmän tavoitteena on löytää keinoja, joilla voi tukea työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä siirtymään tai palaamaan työelämään. Kuntouttaminen ja työllistämisen tehostaminen edellyttävät työ- ja elinkeinohallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ja lainsäädäntöä.

Asiantuntijaryhmä laatii ehdotukset uudistustarpeista, joilla saadaan eri toimijoiden väliset järjestelmät toimivimmiksi ja parannetaan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuuden huomioimista. Työryhmän toimikausi on 15.3.2010 - 30.11.2010.

Lisätietoja

johtaja Kari Ilmonen, STM, p. (09) 160 74393
hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, p. 010 60 49011
erityisasiantuntija Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto, p. (09) 771 2497

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun