Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen pääsee vielä vaikuttamaan

23.3.2012 13.51
Uutinen N5-59794

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on laajin sosiaalihuollon sisällön uudistus vuosikymmeniin. Uudistusta on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa ja sen sisältöön pääsee vaikuttamaan edelleen. Asiaa valmisteleva sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä järjestää uudistuksesta vielä kuulemistilaisuuden. Tarkoituksena olisi järjestää myös laaja lausuntokierros loppuraportin ilmestymisen jälkeen.

Kuulemistilaisuus järjestetään Helsingissä 20.4.2012, ja sinne on kutsuttu sosiaalialan johtoa sekä kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kuulemistilaisuuteen mahtuu 200 osallistujaa, minkä vuoksi tilaisuus järjestetään kutsutilaisuutena. Ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen päättyy 30.3.2012.

Uudistusta valmistellaan kolmessa vaiheessa, työryhmän loppuraporttia odotetaan kesäkuussa

Työryhmä on aikatauluttanut uudistuksen kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä valmistellaan uusi sosiaalihuoltolaki ja tehdään siitä aiheuttavat välttämättömät muutokset muuhun lainsäädäntöön.

Ensimmäisen vaiheen valmistelussa on lähestymässä merkittävä välietappi. Työryhmän on määrä jättää kesäkuun lopussa loppuraporttinsa, johon sisällytetään luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi sosiaalihuoltolaiksi sekä esitys siitä, miten toisen ja kolmannen vaiheen erityislainsäädännön uudistus ja rajapintalainsäädännön tarkistus tulisi toteuttaa.

Uudistamistyöryhmän työn päättyessä on tarkoitus järjestää laaja lausuntokierros työryhmän loppuraportista, jolloin kaikilla halukkailla on jälleen mahdollisuus kertoa mielipiteensä valmistellusta esityksestä. Tämän jälkeen valmistelu jatkuu ministeriössä, ja esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on tarkoitus viedä eduskuntaan aikaisintaan vuonna 2013. Erityislainsäädännön uudistus vaiheistetaan jatkumaan myös sitä seuraaville vuosille.

Valmistelussa on pyritty mahdollisimman laajaan avoimuuteen

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistusta on valmisteltu avoimesti sidosryhmien kanssa. Valmistelun yhteydessä on pidetty useita tilaisuuksia, joissa sosiaalialan ammattilaisilla ja myös asiakkailla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa työn etenemiseen.

Kesällä ja syksyllä 2011 järjestettiin Helsingissä ja Jyväskylässä kaksi laajaa kuulemistilaisuutta, joissa oli yhteensä noin 300 osallistujaa. Keväällä 2011 Rovaniemen asiakaskehittäjätyötä tekevillä ja asiakaskehittäjillä oli mahdollisuus kommentoida lainvalmistelua. Järjestötoimijoita kuultiin keskitetysti Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton organisoimassa järjestökuulemisessa syyskesällä 2011. Lisäksi lainvalmistelua on koko työn etenemisen ajan esitelty laajasti erilaisissa alan toimijoiden tilaisuuksissa ja annettu mahdollisuus sen kirjalliseen kommentointiin.

Työryhmän väliraportissa (STM:n selvityksiä 2010:9) on esitetty yleiset arvoperiaatteet ja linjaukset, joiden mukaisesti sosiaalihuollon lainsäädäntöä on tarkoitus uudistaa. Väliraportti on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja

hallitussihteeri Virpi Vuorinen, p. 09 160 73737
apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, p. 09 160 73773

Palaa sivun alkuun