Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM ja SPR sopivat yhteistyöstä kuntien tueksi

4.3.2014 8.24
Uutinen N5-64100
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Punainen Risti ovat päivittäneet yhteistyöpöytäkirjan varautumisesta ja ensiaputoiminnasta. Tarkoituksena on edistää kuntien, SPR:n ja muiden vapaaehtoistoimijoiden sujuvaa yhteistyötä häiriötilanteissa.

Kunnan valmiussuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, miten vapaaehtoistyötä voidaan hyödyntää häiriötilanteissa. STM kannustaa kuntia sopimaan paikallisesti SPR:n kanssa vapaaehtoisten käytöstä, hälyttämisestä ja koordinoinnista.

SPR ylläpitää ja kouluttaa vapaaehtoisryhmiä, jotka täydentävät ja tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten toimintaa. Tavoitteena on, että paikallisviranomaisten apuna on riittävä määrä muun muassa ensiapu-, ensihuolto¬ ja psykososiaalisen tuen ryhmiä. SPR koordinoi kymmenien järjestöjen vapaaehtoisista koostuvaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Yhteistyöpöytäkirjalla on nyt sovittu, että SPR koordinoisi myös muita sosiaali- ja terveysviranomaisten tueksi tulevia vapaaehtoistoimijoita häiriötilanteissa.

Suomen Punainen Risti kouluttaa ja ylläpitää asiantuntijaryhmiä, kuten psykologien valmiusryhmää, kriisi- ja onnettomuustilanteiden varalle. Lisäksi SPR ylläpitää kansainvälistä henkilöreserviä koulutetuista henkilöistä sekä materiaalivalmiuksia. SPR myös koordinoi ja kehittää valtakunnallisesti ensiapuohjelmia ja järjestää koulutuksia.

SPR raportoi sosiaali- ja terveysministeriölle toiminnastaan ja vapaaehtoisten käytöstä sosiaali¬ ja terveystoimen tehtävissä yhteiskunnassa tapahtuvien häiriötilanteiden jälkeen.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, p. 0295 163152

Palaa sivun alkuun