Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM:n verkkopalveluun koottu tietoa etuuksien hakijoille

21.3.2014 12.04
Uutinen N5-64226

Stm.fi-verkkopalveluun on koottu tietoa etuuksien ja korvauksien hakemisesta ja käsittelystä sosiaalivakuutuslaitoksissa. Sivuilla avataan myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin erilaisia tehtäviä.

Verkkopalvelun uusi sisältö perustuu vakuutuslääkärijärjestelmää selvittäneen työryhmän suosituksiin. Ministeriöön tulevan palautteen perusteella erityisesti potilasta hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin erilaiset tehtävät eivät ole etuuksien hakijoille selkeitä. Sivuston tarkoitus on tarjota usein vaikeassa elämäntilanteessa olevalle potilaalle ymmärrettävää tietoa etuuksien ja korvauksien hakemisesta.

"Olemme saaneet potilailta ja etuuksien hakijoilta hyvin selvän viestin siitä, että järjestelmä ei ole riittävän läpinäkyvä ja koettelee jopa hakijoiden oikeustajua. Ministeriön sivuille koottu tietopaketti on yksi tapa tarjota puolueetonta tietoa etuuksien hakijoiden avuksi. Toivomme, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja vakuutuslaitosten asiakasneuvojat löytävät sivuston", sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko sanoo.

Hylkäyspäätökset perusteltava jatkossa paremmin

Vakuutuslääkärijärjestelmän uudistamisessa sovittiin alkuvuodesta yhtenä toimenpiteenä myös päätösten perustelujen parantamisesta.

Vakuutuslaitoksen tulee jatkossa kirjata hylkäävään päätökseensä aikaisempaa tarkemmat perustelut. Hylkäävässä päätöksessä on ilmoitettava etuuden tai korvauksen hakijalle ratkaisuun keskeisesti vaikuttaneet lääketieteelliset seikat ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset.

Tarkentavat säännökset lisätään ensiksi työeläkelakeihin ja Kelaa koskevaan lakiin. Hallituksen esitys asiasta tulee eduskunnan käsittelyyn ennen kesälomia.

Samat säännökset kirjataan myöhemmin tapaturmavakuutuslakiin. Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Lisätietoa

hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 02951 63187, [email protected] (lainsäädäntö)
tiedottaja Peter Lindström, p. 0295 163045, [email protected] (verkkosivusto)

Palaa sivun alkuun