Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

STM selvittää monialaista kuntoutusta

14.3.2014 8.44
Uutinen N5-64170

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä selvitystä monialaisesta kuntoutuksesta. Tavoitteena on kehittää kuntoutusprosesseja nykyistä asiakaslähtöisimmiksi sekä selkiyttää ammatillisen, kasvatuksellisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuita. Kuntoutusta järjestetään Suomessa monen eri organisaation toimintana.

Kuntoutuslainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 1991, mistä lähtien terveydenhuollon, sosiaali- ja opetustoimen, Kelan, työhallinnon sekä vakuutus- ja eläkelaitosten kuntoutustehtävistä on säädetty kunkin omassa lainsäädännössä. Kuntoutuksen määrittely ja tavoitteet ovat muuttuneet ja monipuolistuneet, mutta ydin on säilynyt pitkälti samana. Kuntoutus on yksilöllistä, tavoitteellista toimintaa, joka tähtää muutokseen kuntoutujan elämäntilanteessa: työssä, oppimisessa, kotielämässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja muilla elämänalueilla.

Kuntoutukseen ohjautumisessa on kuitenkin havaittu puutteita, sen käynnistyminen viivästyy tai asiakas ei saa ollenkaan tarvitsemaansa kuntoutusta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kuntoutuksen ohjausjärjestelmä ja kuntoutusvastuut ovat paikoin epäselvät, ja raja kuntoutuksen ja muun toiminnan, esimerkiksi hoidon, välillä voi olla häilyvä. Suomalaisissa käytännöissä syrjäytymisen riskin merkitys kuntoutuksen käynnistämisen yhtenä perusteena on kasvanut.

Kuntoutusraportti antaa pohjan tuleville selvityksille

STM:n julkaisemassa tuoreessa raportissa käydään läpi kuntoutusalan kehittymistä sekä sitä, millaisilla käsitteillä monialaisen kuntoutuksen tehtäviä ja osa-alueita kuvataan. Kuntoutustieteen professori Aila Järvikosken laatima raportti antaa pohjan tuleville selvityksille ja uudistuksille.

Kuntoutuksen eri muodot ovat mukana useammassa hankkeessa. Ammatillista kuntoutusta käsitellään muun muassa Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa, ja sote-uudistus vaikuttaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutukseen. Rajapinnat kuntoutusta järjestävien organisaatioiden välillä edellyttävät selkiyttämistä.

Vammaislakien yhdistämisen yhteydessä on noussut esille apuvälineiden saatavuutta koskevat ongelmat. Osaselvityksiä on tarkoitus tehdä myös vammaisten apuvälineiden kokonaisuudesta, avustajakoirista ja invalidihuoltovähennyksen osuudesta auton hankintajärjestelmässä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Hanna Nyfors, p. 050 592 7808

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun