Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tapaturmapäivä 2009: Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

13.11.2009 9.30
Uutinen N5-55880

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 13.11.2009. Päivän teemana on matkailun ja matkustamisen turvallisuus. Tavoitteena on muistuttaa matkailun riskeistä sekä siitä, että ottamalla huomioon tärkeimmät turvallisuustekijät voi matka olla paljon antoisampi.

Taantumasta huolimatta matkailu ja matkustaminen lisääntyvät. Joskus elämyksiä haetaan turvallisuudenkin kustannuksella: matkalla toimitaan huolettomammin kuin kotona. Vuosittain ulkomailla menehtyy noin 200 suomalaista, heistä noin neljännes tapaturmiin.

Tyypillisiä ulkomaanvahinkoja ovat putoamiset ja esineiden aihuttamat vammat. Liikennetapaturmat ovat kuitenkin ylivoimainen ykkönen. Erityisesti skootteritapaturmat ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina ja ne ovat keskimääräistä vakavampia. Sairaudet, etenkin vatsataudit, ovat selvästi tapaturmia yleisempiä.

Tapaturmat ja väkivalta ovat toiseksi yleisimmät (26,7 %) kuolinsyyt suomalaisten ulkomailla tapahtuneissa kuolemantapauksissa. Tapaturma- ja väkivaltakuolemien suhteellinen osuus nousee suuremmaksi ulkomailla kuin kotimaassa (8,0 %).

Yleisimmät tapaturmaiset kuolemansyyt ulkomailla ovat liikenneonnettomuus, hukkuminen ja kaatuminen. Tyypillisin ulkomailla tapaturmaisesti kuollut suomalainen on 20 - 44 -vuotias mies.

Matkatapaturmia ja vahinkoja voi ehkäistä perehtymällä matkakohteeseen, sen olosuhteisiin, riskeihin ja kulttuuriin jo ennen matkan alkua. Tapaturman torjumisessa auttaa myös ennakointi, varovaisuus, sääntöjen noudattaminen, turvavälineiden käyttö ja kohtuus alkoholin suhteen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Hannu Tapola, puh. 040 526 1152

Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Puolustusvoimat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuluttajavirasto, Turvatekniikan keskus, Finanssialan Keskusliitto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikenneturva, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden edistämisen keskus, Suomen Kuntaliitto, Rovaniemen kaupunki
verkkouutiset
Palaa sivun alkuun