Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Työryhmä kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää

21.12.2012 7.06
Uutinen N5-61707

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää. Työryhmä toteuttaa syksyllä asiantuntijoiden ehdotusten perusteella valmisteltua toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Tavoitteen toteutumiseksi on tarkoitus muun muassa lisätä etuudenhakijoiden osallisuutta hakuprosessissa, parantaa tiedonkulkua ja lisätä yhteistyötä vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden välillä sekä lisätä kansalaisten tietoutta järjestelmästä ja eri toimijoiden rooleista.

Työryhmä koostuu ohjausryhmästä ja viidestä teemakohtaisesta alaryhmästä. Ohjausryhmää johtaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka käynnisti kesäkuussa keskustelut vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Työryhmässä on mukana sekä sosiaalivakuutusjärjestelmän että potilaiden edustajia. Työryhmän toimikausi on 1.1.-31.12.2013.

Lisätietoja

hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 0295 163187, [email protected]

Palaa sivun alkuun