Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi toimeentulotukiopas korostaa asiakaskeskeisyyden merkitystä

4.3.2013 11.46
Uutinen N5-62095

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uudistetun oppaan toimeentulotukilain soveltajille. Oppaassa huomioidaan toimeentulotukilakiin vuoden 2013 alkuun mennessä tehdyt muutokset. Opas korvaa vuoden 2007 vastaavan julkaisun. Opas on tarkoitettu kunnissa toimeentulotukipäätöksiä tekeville.

Oppaassa korostetaan toimeentulotuen myöntämiseen sisältyvää sosiaalityön harkintaa ja hyvää asiakaspalvelua. Perustoimeentulotuen ohella suositellaan käytettäväksi täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotukiasiakkaat myös usein hyötyvät sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tuesta ja neuvonnasta, joiden saamiseen heillä on oikeus lain asettamassa määräajassa. Opas myös kannustaa käyttämään muita sosiaalityön keinoja sekä tekemään sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämät asiakassuunnitelmat.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jolla turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Tuen tarkoituksena on lisätä henkilöiden ja perheiden sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja toimeentulotuen asiakkuuden pitkittymistä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 02951 63305

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun