Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yhtenäiset asiakastietojärjestelmät sosiaalihuoltoon

22.11.2011 13.47
Uutinen N5-58740

Sosiaalihuollossa on tehty uraauurtavaa työtä tiedonhallinnon kehittämisessä. Vuoden lopussa päättyvä Sosiaalialan tietoteknologiahanke (Tikesos) on toteuttanut sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin liittyvän laajan määrittelydokumentaation, joka kattaa toimintaan, tietoon, tietojärjestelmiin ja teknologiaan liittyvät kokonaisuudet. Näin kattavaa määrittelytyötä ei ole aiemmin tehty Suomessa millään hallinnonalalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2005 käynnistämän hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää ja tehostaa sosiaalihuollon asiakastietojen hallintaa sekä luoda maahan yhteensopivat sähköiset asiakastietojärjestelmät ja yhtenäiset sähköiset asiakirjat. Yhtenäiset tietojärjestelmät tukevat sosiaalialan ammatillista työtä ja mahdollistavat paremman asiakaspalvelun.

Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen määrittelydokumentaatio on luovutettu nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jossa toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjaus -yksikkö vastaa määrittelytyön pysyvästä ylläpidosta vuoden 2012 alusta alkaen.

Järjestelmien rakentaminen jatkuu hallitusohjelman mukaisesti

Sosiaalihuollon järjestelmien rakentaminen jatkuu tietohallinnon linjausten ja toimeenpanosuunnitelman, tarvittavan lainsäädännön ja rahoituskehyksen valmistelulla. Tavoitteena on luoda sosiaalihuoltoon malli, jossa sosiaalialan ammattilaisten käyttämät asiakastietojärjestelmät yhtenäistetään ja asiakirjat arkistoidaan kansalliseen arkistoon, josta ne ovat tarpeen mukaan käytettävissä asiakastyössä. Myös terveydenhuollossa on käynnissä vastaava hanke (KanTa).

Hallitusohjelmassa on määritelty, että sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan rakentamista jatketaan, jotta asiakastieto saadaan sujuvasti käyttöön. Työlle on myös varattu rahoitusta budjettikehyksissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää hankkeen pohjalta sosiaalihuollon kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen edellyttämän säädösvalmistelutyön.

Lisätietoja

johtaja Eija Koivuranta, p. 09 160 74350
neuvotteleva virkamies Annakaisa Iivari, p. 09 160 74443
erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, p. 09 160 73873

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun