Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Eläinkohtaista kansallista tukea porotaloudelle

Jord- och skogsbruksministeriet 13.6.2018 13.26
Tiedote

Porotalouden kansallista eläinkohtaista tukea maksetaan 28,50 euroa eloporoa kohti vuonna 2018. Tukea maksetaan yhteensä noin neljä ja puoli miljoonaa euroa noin 900 ruokakunnalle tukialueilla C3 ja C4. Hallitus päätti asiasta tänään.

Eläinkohtainen porotalouden tuki perustuu Euroopan komission pohjoista tukea koskevaan päätökseen,  joka mahdollistaa tuen maksamisen aiemmin totutulla tavalla. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 162 215

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347

Palaa sivun alkuun