Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Elintarvikevalvontaan vähimmäismaksuja

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2007 10.29
Tiedote -

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen eräistä elintarvikevalvonnan vähimmäismaksuista. Asetuksella selkiytetään ja yhdenmukaistetaan virallisesta valvonnasta perittävien maksujen perusteita. Elintarvikevalvonta on maksullista elintarvikelain perusteella. Vähimmäismaksut perustuvat EU:n valvonta-asetukseen (882/2004).

Vähimmäismaksu on asetettu teurastamojen, leikkaamojen sekä maito- ja kala-alan laitosten valvonnalle. Vähimmäismaksu on uusi ainoastaan maitoalan laitosten valvonnassa. Maksusta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä lisäkustannuksia.

Elintarvikelain mukaisia maksuja perivät valtion viranomaiset valtion maksuperustelain nojalla sekä kunnat hyväksymiensä taksojen nojalla. Taksa perustuu elintarvikelain mukaisesti kunnan valvontasuunnitelmaan. Maksut voivat vastata enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia, jotka ovat lähes poikkeuksetta suuremmat kuin nämä tietyille valvonnan osa-alueille säädetyt vähimmäismaksut.

Vähimmäismaksutason tavoitteena on estää liian alhaiset valvontamaksut ja tästä seuraava kilpailun vääristyminen. Maksuja vahvistettaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon yrityksen tyyppi ja tähän liittyvät riskitekijät, tuotannoltaan pienten yritysten edut, tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa käytetyt perinteiset menetelmät ja sellaisilla alueilla sijaitsevien yritysten tarpeet, joilla on erityisiä maantieteellisiä rajoituksia. Myös elintarvikeyrityksen omavalvonnan taso antaa mahdollisuuden arvioida virallisen valvonnan tarvetta riskinarvioinnin perusteella. Alennetuista maksuista on tehtävä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle.

Asetus tulee voimaan 1.1.2008

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöylitarkastaja Eeva-Riitta Wirta, puh. (09) 160 52298, 050 525 5705
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, puh. 160 52211, 050 367 1039

 
Sivun alkuun