Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Epävirallisessa EU-kokouksessa keskusteltiin kestävistä ruokajärjestelmistä ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö
15.6.2021 17.32
Ministeri Jari Leppä ja Portugalin maatalousministeri Maria do Céu Antunes.
Ministeri Jari Leppä ja Portugalin maatalousministeri Maria do Céu Antunes.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat Portugalin Lissabonissa 13.-15. kesäkuuta. Suomea epävirallisessa ministerikokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerien kokouksen aiheena oli ”Ruokajärjestelmät, innovaatiot ja luonnonvarojen käyttö ja hoito”. Keskustelussa Suomi mm. painotti, että kestävä ruokajärjestelmä on avainasemassa yhteiskunnallisen kriisinkestävyyden näkökulmasta ja kaikki kestävän kehityksen osa-alueet – ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen tulee ottaa toimenpiteissä huomioon.

Maatalousministereiden keskustelu painottui kuitenkin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistukseen, sillä CAP-neuvottelut ovat loppusuoralla. Ministerit keskustelivat CAP-uudistuksen poliittisesti keskeisimmistä kysymyksistä. Näihin sisältyivät CAP:n ympäristö- ja ilmastotoimien vahvistaminen, yhteys vihreän kehityksen ohjelmaan, tukien nykyistä parempi kohdentaminen sekä CAP:n sosiaalinen ehdollisuus.

Neuvoston keskustelussa ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan ympäristö- ilmastokunnianhimoa voidaan vahvistaa ja ohjata sektoria Vihreän kehityksen osoittamaan suuntaan. Toimeenpanoon tarvitaan neuvoston mukaan kuitenkin joustavuutta ja paikalliset olosuhteet tulee ottaa huomioon ja tulevien strategiasuunnitelmien hyväksynnän tulee perustua lainsäädännössä oleviin vaatimuksiin. Ministerit painottivat sitä, että sektorille tulee luoda vakautta ja taata ruoan tuotannon tulevaisuus.

Ministeri Jari Leppä painotti, että CAP-uudistuksessa tarvitaan joustavuutta soveltaa ratkaisuja kullekin jäsenmaalle sopivalla tavalla. Samoin esimerkiksi tulevissa metsäpolitiikkaa koskevissa linjauksissa tulee muistaa, että metsäpolitiikka on kansallisessa päätösvallassa. Ministeri Leppä myös totesi, että ratkaisu CAP-uudistuksesta on löydettävä pian, sillä viljelijöille on luotava vakautta ja taattava heidän elinkeinonsa tulevaisuus.

Seuraavan kerran ministerit kokoontuvat kesäkuun lopussa maatalous- ja kalastusneuvoston kokoukseen Luxemburgiin. Portugali pyrkii CAP-uudistuksesta poliittiseen yhteisymmärrykseen vielä puheenjohtajakaudellaan kesäkuun loppuun mennessä.

Lisäksi kalastusministerit keskustelivat EU:n yhteisen kalastuspolitiikan onnistumisista ja kehittämistarpeista. Kalastusta koskevassa keskustelussa Suomea edusti suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. +358 295 162 013

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Kalat Metsät Ruoka ja maatalous
 
Sivun alkuun