Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Porojen aiheuttamat vahingot tuomioistuimiin 
Hallitus esittää porojen aiheuttamien vahinkojen arvioinnin ja riidanratkaisun uudistamista

Maa- ja metsätalousministeriö
5.10.2020 13.59
Tiedote
poroja metsässä

Hallitus on antanut eduskunnalle 5.10.2020 esityksen laista poronhoitolain muuttamiseksi. Uuden lain myötä poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta ja lainkäyttötoimivalta riita-asioissa siirtyy yleisille tuomioistuimille. 

Hallituksen esittämä laki lakkauttaa nyt käytössä olevat kuntakohtaiset arvioimislautakunnat. Lautakunnat ovat tähän asti toimineet ratkaisijoina ensiasteen riidoissa, jotka koskevat porojen viljelyksille, taimikoille ja asuntojen pihoille aiheuttamien vahinkojen korvaamista sekä alueiden aitaamista.

Esityksen mukaan poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta, joka toimii alueella puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaelimenä. Lautakunta antaa pyynnöstä asiantuntijalausuntoja porojen aiheuttamasta vahingosta ja paliskunnan laissa säädetystä aitaamisvelvollisuudesta. Lautakunta tarjoaa myös sovittelupalveluja riitojen osapuolille.

- Lakiesityksen tarkoituksena on luoda toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi sekä maanomistajien että poronhoidon kannalta. Uusi porovahinkolautakunta keskittyy vahinkojen arviointiin ja sovitteluun ja lainkäyttö siirtyy tuomioistuimiin. Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää elinkeinojen välisiä ristiriitoja erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo. 

Porovahinkojen arviointiin lisää asiantuntemusta

Esityksen tavoitteena on poistaa ongelmat, jotka liittyvät nykyisen riidanratkaisun puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen ja sitä kohtaan koettuun luottamuspulaan. Tavoitteena on myös varmistaa asiantunteva porovahinkojen ja aitaamisasioiden arviointi menettelyssä, joka mahdollistaa molempien osapuolten kuulemisen.

Laissa ehdotetun porovahinkolautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia ja toimivat virkavastuulla. Maa- ja metsätalousministeriö nimittää jäsenet tehtäväänsä neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Jäsenten valinta perustuu jäsenten henkilökohtaiseen osaamiseen. Nyt arvioimislautakuntien jäsenistä yli puolet valitaan näiden intressisidonnaisuuksien perusteella. Uuden lautakunnan toimintaan sovelletaan ehdotettujen poronhoitolain säännösten lisäksi hallinnon yleislakeja. Ruokavirasto tarjoaa lautakunnalle tarpeelliset hallinnolliset palvelut, kuten asiakirja- ja taloushallinnon. 

Lakiesitys tukee hallitusohjelman tavoitetta vähentää ristiriitoja porotalouden ja muiden maankäyttömuotojen välillä sekä toteuttaa kirjauksen uudistaa porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia ja korvausta koskevaa lainsäädäntöä.

Esitys on osa valtion vuoden 2021 talousarvioesitystä ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi talousarvioesityksen yhteydessä. Lautakunnan toimintaa on tarkoitus rahoittaa valtion varoista sekä perimällä lautakunnan suoritteista maksuja.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)mmm.fi 

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, 02951 62244, johanna.wallius(at)mmm.fi 

Hankeikkuna 

Budjetti Eläimet ja kasvit Jari Leppä Nykyinen hallitus Ruoka ja maatalous
Sivun alkuun