Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kai Kaatra fortsätter som vattenförvaltningsdirektör vid jord - och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet
9.5.2019 14.00
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade i dag den 9 maj 2019 förlänga vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatras tjänsteförhållande med ett år efter avgångsåldern, det vill säga för tiden 1.9.2019 - 31.8.2020.

Enligt ändringen i statstjänstemannalagen som började gälla vid ingången av 2019 kan arbetsgivaren med tjänstemannens samtycke förlänga tjänsteförhållandet efter att tjänstemannen uppnått avgångsåldern.

Kaatras tjänsteförhållande förlängs med ett år eftersom det inte är ändamålsenligt att byta enhetschef under Finlands EU-ordförandeskap som inleds vid ingången av juli 2019. I annat fall blir ministeriet tvunget att omorganisera de till ministeriets ansvarsområde hörande ordförandeskapsuppgifter som gäller internationell skogspolitik och klimatfrågor.

Ytterligare information:

avdelningschef Juha S. Niemelä, tfn 02951 62009, e-post fornamn.efternamn(at)mmm.fi [juha.niemela]

Sivun alkuun