Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 1,5 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.1.2013 10.23
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen 1 500 000 euroa 42 hankkeelle. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Hakemuksien määrä kasvoi viime vuodesta noin 20 prosenttia.

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan sekä harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä aikuisväestön keskuudessa. Päätavoitteena on lisätä suomalaisen aikuisväestön liikkumista terveysliikuntasuositusten mukaiseksi.

Hakemukset jaettiin kuntien terveysliikuntahankkeisiin, erityisliikuntaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviin hankkeisiin, nuoriin aikuisiin kohdentuviin hankkeisiin, työyhteisöliikunnan valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin sekä muihin hankkeisiin.

Kuntien terveysliikuntahankkeet olivat laaja-alaisia hankkeita, joissa edistettiin kuntalaisten terveyttä liikunnan avulla. Keskeinen yhteinen nimittäjä useissa hankkeissa oli liikuntaneuvonnan ja liikuntapalveluketjun kehittäminen sekä vähän liikkuvaan väestönosaan kohdentuminen.

Erityisliikunnan/syrjäytymisen ehkäisyn hankekirjo sisälsi ikääntyvien hankkeita, eri sairaus- ja vammaisryhmiin kohdentuvia hankkeita sekä maahanmuuttajien, romanien ja työttömien liikuntahankkeita. Nuoriin aikuisiin kohdentuvat hankkeet olivat pääasiassa korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen hankkeita. Työyhteisöliikuntakokonaisuuden merkittävin valtakunnallinen hanke oli Valo ry:n Henkilöstöliikunnan valtakunnallistaminen -hanke.

  • Lisätietoja terveyttä edistävän liikunnan kehittämisestä 

Palaa sivun alkuun