Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.3.2014 13.57
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämistä koskeva hallituksen esitys annettiin torstaina 20.3. valtioneuvoston yleisistunnossa. Ehdotetuilla uudistuksilla pyritään luomaan selkeämpi ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaava tutkintorakenne.

Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tutkintojen (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta. Tällä tuetaan joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa.

Ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteena ehdotetaan otettavaksi käyttöön ECVET-suositukseen (European Credits for Vocational Education and Training) perustuvat osaamispisteet, jotka korvaisivat nykyisin käytetyt opintoviikot.

Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia ehdotetaan selkeytettäväksi ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. Erilliset oppiaineet sisällytettäisiin osa-alueina tai osaamistavoitteina näihin tutkinnon osiin.

Lakimuutokset on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1.8.2015.

Lisätietoja:
johtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, puh. 02953 30105
hallitusneuvos Piritta Väinölä, puh. 02953 30336

Palaa sivun alkuun