Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Pensionerna tryggas för personalen i yrkeshögskolorna

Undervisnings- och kulturministeriet
30.3.2017 13.34
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen som gäller den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva ändras så att ett yrkeshögskoleaktiebolag som är medlemssamfund i Keva den 1 april 2017 har rätt att kvarstå medlemssamfund i Keva till och med den 31 december 2025 oberoende av förändringar i bolagets ägarförhållanden. Regeringen avlät propositionen till riksdagen på torsdagen.

Den föreslagna lagändringen stöder samarbetet mellan yrkeshögskolorna och universiteten. Flera orter, bl.a. Lahtis, Villmanstrand, Rovaniemi och Tammerfors har pågående samarbetsprojekt mellan universiteten och yrkeshögskolorna. Lagändringen stöder förverkligandet av dessa och motsvarande projekt på så sätt att det inte skapas nya pensionsförpliktelser för yrkeshögskolorna p.g.a. ägararrangemanget.

Propositionen stöder regeringsprogrammets högskolepolitiska riktlinje med målet att koncentrera forskningsresurserna och främja uppkomsten av kompetenskluster.

Propositionen berör pensionsskyddet för ca 920 personer som arbetar i yrkeshögskolor. Lösningen främjar jämlikheten bland yrkeshögskolornas anställda, då pensionsskyddet inte beror på yrkeshögskolans ägarförändringar.

Avsikten är att lagändringen träder i kraft den 1 maj 2017. Lagen är tidsbunden fram till 2025.

Ytterligare information: regeringsrådet Immo Aakkula (UKM), tfn 02953 30354

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt
Sivun alkuun