Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Anna äänesi kuulua EU:ssa - Nuoret ja syrjäytyminen -kysely

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.2.2013 8.20
Uutinen

Euroopan unioni järjestää puolen vuoden välein eri aihealueista kyselyjä nuorille ja nuorisotyön ammattilaisille, jotta nämä voivat kertoa päättäjille toiveistaan, tarpeistaan ja ideoistaan.

Tämä prosessi on osa Euroopan Nuorisostrategiaa 2010-2018, ja sitä kutsutaan jäsennellyksi vuoropuheluksi (structured dialogue).

Kaikissa unionin jäsenmaissa näihin kyselyihin on osallistunut tuhansia nuorisotyön ammattilaisia ja kymmeniä tuhansia nuoria.

Irlannin puheenjohtajuuskauden kyselyn aiheena on ”Nuoret ja syrjäytyminen”. Kyselyjen tulokset esitellään päättäjille maaliskuussa Dublinissa, Irlannissa pidettävässä nuorisokonferenssissa. Suomessa kyselyn järjestämisestä vastaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kysely

Palaa sivun alkuun