Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ehdotus ammatillisen koulutuksen uudeksi laatustrategiaksi: Ammatillisen koulutuksen laatua kehitettävä pitkäjänteisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriö
4.9.2019 9.11
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi ja sen toimenpide-esityksiksi. Työryhmä on ehdotuksessaan määritellyt ammatilliselle koulutukselle ja sen laadunhallinnalle vision ja ehdottaa, että visiota toteutetaan viiden vaikuttavuustavoitteen avulla.

Tavoitteena on, että: 1) oppilaitosten laadunhallinta on kokonaisvaltaista, 2) asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana, 3) jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa, ja päätöksentekoa, 4) ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon sekä 5) toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet.

Työryhmä esittää kuhunkin vaikuttavuustavoitteeseen liittyen tarkempia linjauksia sekä näiden pohjalta konkreettisia kehittämistoimia, jotka jaksottuisivat seuraavalle kolmelle vuodelle (2020–2022). Laatustrategian toteutumista seurattaisiin ja arvioitaisiin kolmivuotiskauden päättyessä ja tehtäisiin tarvittavat muutokset strategisiin linjauksiin ja kehittämistoimiin.

Laatustrategian keskeisenä tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet sekä puitteet ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnalle ja sen johtamiselle. Lisäksi tavoitteena on tukea syste­maattista ja kokonaisvaltaista laadunhallintaa kaikilla ammatillisen koulutuksen toimija­tasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä.

Laatustrategia on tarkoitettu työvälineeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja niiden henkilöstölle, opetushallinnolle, Kansallisen koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) sekä muille ammatillisen koulutuksen toimijoille. Laatustrategian linjaukset ohjaavat ja tuke­vat myös koulutuksen järjestäjien muodostamien palveluverkostojen toimintaa, kumppa­nuuksia ja muuta yhteistyötä laadunhallinnassa.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Mika Tammilehto (OKM), puh. 02953 30308
  • opetusneuvos Jukka Lehtinen (OKM), puh.02953 300183

Kohti huippulaatua. Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030

 
Sivun alkuun