Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Ehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden järjestämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.1.2014 16.43
Uutinen

Keskeiset televisioyhtiöt, teleoperaattorit ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat yhdessä etsineet eri näkemykset sovittavaa ratkaisumallia viime vuosina yleistyneiden televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen oikeudellisesta asemasta. Mallia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 21.1.2014.

Keskeiset televisioyhtiöt, teleoperaattorit ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat yhdessä etsineet eri näkemykset sovittavaa ratkaisumallia viime vuosina yleistyneiden televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen oikeudellisesta asemasta. Mallia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 21.1.2014.

Toimijat esittävät opetus- ja kulttuuriministeriölle harkittavaksi ratkaisua, joka poistaisi palveluihin sisältyvän oikeudellisen epävarmuuden ja toisi tekijänoikeudella suojatut sisällöt kuluttajien saataville oikeudellisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ratkaisun toteuttamiseksi tekijänoikeuslakiin lisättäisiin säädös tarkkarajaisesta sektorikohtaisesta sopimuslisenssistä.

Ehdotus perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

- televisioyhtiöt sopivat verkkotallennuspalvelun tarjoajan kanssa televisioyrityksen signaalin käyttämisestä ja käytön korvaamisesta sekä tallennuspalvelun teknisestä toteutuksesta

- tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt sopivat verkkotallennuspalvelun kanssa järjestöjen hallinnoimien oikeuksien käytöstä ja korvauksesta (kaikki järjestöjen kautta tulevat luvat samanaikaisesti ja yhteensopivin ehdoin)

- tekijänoikeusjärjestöjen sopimukset saisivat sopimuslisenssivaikutuksen tätä tarkoitusta varten tekijänoikeuslakiin säädettävän säännöksen kautta

Keskusteluihin ovat osallistuneet televisioyhtiöt MTV Oy, Sanoma Entertainment Finland Oy ja Yleisradio Oy, teleoperaattorit DNA Oy, Elisa Oyj ja Teliasonera Finland Oy sekä tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto ry, Teosto ry ja Tuotos ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 21.1.2014 asiasta keskustelutilaisuuden, jossa ehdotuksen esittelivät Marcus Wiklund (Sanoma Oy), Jyrki Arjanne (Elisa Oyj) ja Arto Tamminen (Kopiosto ry).

  • Verkkotallennukseen liittyvä ehdotus 21.1.2014 (pdf)
  • Vireillä: tekijänoikeuslain muutokset 

Palaa sivun alkuun