Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu 29.-30.11.

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2021 12.01
Tiedote

Koulutuksesta, nuorisosta, kulttuurista, audiovisuaalialasta ja urheilusta vastaavat EU:n ministerit kokoontuvat Brysselissä 29.-30. marraskuuta keskustelemaan digikoulutuksesta ja -taidoista, nuorten osallistumisen kannalta mielekkäästä kansalaistoiminnasta, arkkitehtuurista, eurooppalaisen media- ja audiovisuaalisen sisällön saatavuudesta ja kilpailukyvystä sekä urheilun eurooppalaisesta mallista.

Suomen valtuuskuntaa johtavat opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. Koulutus- ja nuorisoasiat käsitellään 29.11. ja kulttuuri- ja urheiluasiat 30.11.

Koulutus

Neuvosto hyväksyy suosituksen monimuoto-oppimisesta perus- ja toisella asteella. Samalla on tarkoitus hyväksyä päätöslauselmat uudesta aikuiskoulutusohjelmasta ja eurooppalaisen koulutusalueen hallintomallista. Kokouksen aiheena on myös käynnistää unionin ja jäsenmaiden välinen digikoulutusta ja -taitoja koskeva vuoropuhelu. Suomen näkemyksen mukaan digitalisaatioon liittyvät kysymykset koulutusta koskien tulisi ottaa EU:n asialistalle vahvemmin. Digitaalisia perustaitoja ja osaamista läpi yhteiskunnan ja ihmisen elinkaaren tulisi vahvistaa.

Nuoriso

Neuvosto hyväksynee päätelmät EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta (2019-2021), EU:n nuorisodialogista ja EU:n nuorisostrategian työsuunnitelmasta 2022-2024. Lisäksi neuvosto hyväksynee päätelmät nuorten kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista. 

Kulttuuri

Neuvosto hyväksynee päätelmät kulttuurista, korkeatasoisesta arkkitehtuurista ja laadukkaasta rakennetusta ympäristöstä Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen keskeisinä osina. Lisäksi neuvosto hyväksynee päätelmät eurooppalaisen media- ja audiovisuaalisen sisällön saatavuuden ja kilpailukyvyn lisäämisestä. Ministerit käyvät lisäksi keskustelun kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriperintöoikeuksista kestävän kehityksen ja Euroopan tulevaisuuden yhteydessä. Suomi on sitoutunut kulttuuriperintöön liittyvien oikeuksien edistämiseen ja valmistelee parhaillaan ensimmäistä kulttuuriperintöstrategiaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen myös esittelee ministerikollegoilleen Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -suunnitelmat.

Urheilu

Neuvosto hyväksynee päätöslauselman urheilun eurooppalaisen mallin keskeisistä piirteistä sekä päätelmät elinikäisestä liikunnasta. Ministerit käyvät myös periaatekeskustelun urheilijoiden kaksoisurista. Muissa asioissa Tanska toivoo jäsenmaiden tukea yhteispohjoismaiselle julkilausumalle, jonka aiheena on hyvä hallinto, läpinäkyvyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Urheiluministerit myös käyvät epävirallisen lounaskeskustelun urheilun tulevista haasteista.

Kokousaineistoja on saatavilla EU:n neuvoston viralliselta verkkosivustolta EYCS (koulutus ja nuoriso), 29.11.2021 ja EYCS (urheilu ja kulttuuri), 30.11.2021.

Kokouksien julkisia osuuksia voi seurata ministerineuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • koulutus: opetusneuvos Jonna Korhonen, puh. 02953 30008
  • nuoriso: kulttuuriasiainneuvos Seija Astala, p. 0295 330 066
  • kulttuuri ja AV: neuvotteleva virkamies Iina Berden, p. 0295 330 069 ja kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 0295 330 222 (AV-asiat)
  • urheilu: kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi, p. 0295 330 354

Aiheeseen liittyvää

EU:n nuorisostrategia
Uusi eurooppalainen Bauhaus
 

Antti Kurvinen Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Li Andersson Liikunta Nuoriso
 
Sivun alkuun