Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Haettavissa olevia avustuksia: helmikuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2.2014 11.43
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Tarkemmat kuvaukset avustuksien käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

28.2.2014
Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki

Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa sekä eri toimijoiden yhteistyötä ja kulttuurituotannon uusien mallien kehittämistä.

Kyseeseen tulevat taiteilijoiden, taiteilijaryhmien, taide- ja kulttuurialan yhteisöjen sekä muiden toimialojen toimijoiden (esim. kunnat, yritykset ja muut yhteisöt) taide- ja kulttuurialan hankkeet. Etusijalla ovat hankkeet, joilla on mahdollisuus jatkua valtionavustuksen päättymisen jälkeen.

28.2.2014
Langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa kulttuurisektorin toimijoita siirtymävaiheen kustannuksissa, jotka aiheutuvat langattomien radiomikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta.

28.2.2014
Jean Sibeliuksen juhlavuosi 2015
Avustus on tarkoitettu vuonna 2015 vietettävän Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuoden hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

Ministeriön tuki kohdistuu ensisijaisesti hankkeen koordinoinnista ja tiedotuksesta sekä keskeisimpien juhlavuositapahtumien valmistelusta ja toteutuksesta aiheutuviin kuluihin. Tukea voidaan myöntää vuonna 2015 toteutettaviin valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittäviin Sibelius-aiheisiin tapahtumiin (esimerkiksi konsertit, festivaalit, konferenssit, näyttelyt), orkestereiden ulkomaanvierailuihin ja lapsille ja nuorille suunnattuihin hankkeisiin.

28.2.2014
Avustukset nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Määrärahaa voidaan hakea kuntien ja nuorisolain tarkoittamien valtakunnallisten järjestöjen nuorisotilojen hankkimisesta, rakentamisesta ja peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuettavat tilat tulee olla ensisijaisesti ja pääasiallisesti nuorisokäytössä.

28.2.2014
Lasten ja nuorten liikunnan paikallinen kehittäminen ja Liikkuva koulu -ohjelma
Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset ja Liikkuva koulu -ohjelman hankeavustukset ovat haettavissa aluehallintoviraston kautta. Painopisteenä ovat koulupäivän monipuoliseen liikunnallistamiseen kohdistuvat hankkeet.

Avustuksia myönnetään kehittämishankkeiden toteuttajille, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt.

Palaa sivun alkuun