Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: huhtikuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.4.2014 9.10
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Tarkemmat kuvaukset avustuksien käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

9.4. Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi

Taiteen perusopetuksen järjestäjille myönnettävällä erityisavustuksella tuetaan taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamista vuosina 2014-2015. Virvatuli-malli arviointikriteereineen on tarkoitettu helpottamaan koulutuksen järjestäjän lakisääteistä itsearviointia ja siihen perustuvaa toiminnan kehitttämistä.

11.4. Urheilijoiden (talvilajit) valmennus- ja harjoitteluapurahat

Apuraha on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

11.4. Mediakasvatuksen kehittäminen

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisille mediakasvatushankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen. Kehittämishankkeet tulee suunnata alle 12-vuotiaille lapsille tai heidän kansaan toimiville aikuisille.

17.4. Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeet kunnissa ja alueilla

Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeita kunnissa ja alueilla. Haku kohdistuu erityisesti hankkeisiin, joilla parannetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua taide- ja kulttuuripalveluiden sekä -toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttämiseen sekä hankkeisiin, joilla kehitetään yhteistyöratkaisuja taide- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

18.4. Avustukset valtakunnallisille hankkeille tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi

Erityisavustukset on tarkoitettu tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän toimivuuden parantamiseen tähtääviin valtakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin.

Palaa sivun alkuun