Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: maaliskuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.3.2014 10.46
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Tarkemmat kuvaukset avustuksien käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

14.3.2014 Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tilojen korjaushankkeet 
Avustukset on tarkoitettu rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden rekisteröityjen paikallisyhteisöjen tilojen korjaushankkeisiin. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijayhteisön toiminnan vakiintuneisuus, aktiivisuus ja jäsenmäärä, tilojen aktiivinen käyttö ja muut tilojen tarpeeseen liittyvät seikat. Lisäksi otetaan huomioon korjaustöiden tarve ja kiireellisyys sekä rakennuksen tai huoneiston mahdollinen kulttuurihistoriallinen arvo.

24.3.2014 Avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiina ja Aasia

Avustuksella tuetaan kulttuuriviennin hankkeita. Haun painopisteenä ovat Kiinan ja Aasian kehittyville markkinoille suuntautuvat hankkeet. Tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.

31.3.2014 Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen

Avustuksia myönnetään kulttuurin ja eri taiteenalojen kansallisesti merkittävien aineistojen digitalisointiin yleisön saataville sekä kulttuuria ja eri taiteenaloja edistävien avoimen tiedon sovellusten kehittämiseen.

31.3.2014 Avustus suomalaisen näytelmän vientiin
Avustuksella tuetaan Edinburgh Fringe -festivaalille vuonna 2014 osallistuvia suomalaisia näytelmiä. Avustuksella pyritään lisäämään suomalaisten näytelmäkäsikirjoitusten vientiä kansainvälisille markkinoille ja vahvistamaan esittävien taiteiden ammattilaisten kansainvälisiä verkostoja. Hanke jatkaa vuosina 2010-2013 toteutettua ”From Start to Finnish” näytelmävientihanketta.

Palaa sivun alkuun