Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: toukokuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.5.2013 10.17
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

 Toukokuussa päättyvät mm. seuraavien avustuksen hakuajat:

10.5. Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki  Tarkoituksena on parantaa taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa tukemalla hankkeita, joilla edistetään eri toimijoiden yhteistyötä ja kulttuurituotannon uusien mallien kehittämistä.

15.5. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tilojen korjaushankkeet Avustukset on tarkoitettu rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden rekisteröityjen paikallisyhteisöjen tilojen korjaushankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää korjausten suunnittelukustannuksiin, korjauskustannuksiin ja kiinteän varustuksen parantamiseen tai hankintaan.

20.5. Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeet kunnissa ja alueilla Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeita kunnissa ja alueilla. Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua uusiin tapoihin järjestää ja tuottaa taide- ja kulttuuripalveluja ja kulttuuritoimintaa sekä lisätä ihmisten osallisuutta kulttuuriin.

20.5. Avustukset valtakunnallisille hankkeille tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi Avustusta voi hakea tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän toimivuutta parantaviin valtakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Avustuksia voidaan myöntää mm. koulutus- ja tiedostustoimintaan, neuvontapalveluihin sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tarkemmat kuvaukset avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

Palaa sivun alkuun