Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Katsaus perusopetuksen laatutyöhön

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.5.2013 8.00
Uutinen

Uusi julkaisu, Perusopetuksen laatutyö - Erilaisia tapoja ottaa laatukriteerit hallintaan kokoaa yhteen esimerkkejä tehdystä laatutyöstä eri näkökulmista. Julkaisun artikkelit tuovat esille erikokoisten kuntien toimintatapoja laatukriteereiden käyttöön ottamiseksi.

Perusopetukselle julkaistiin laatukriteerit vuonna 2009. Valmistelussa oli mukana niin tiedepohjainen kuin käytännön toteuttajien edustus, unohtamatta järjestöjen ja hallinnon mukanaoloa. Koulujen ja opetuksen järjestäjien kokonaisvaltaiselle toiminnalle haluttiin antaa työväline, joka helpottaa systemaattista ja jatkuvaa kehitystyötä.

Julkaisun ensimmäisissä artikkeleissa professori Jari Lavonen analysoi laatutyötä Helsingin yliopistossa ja sitä, millä tavalla se näyttäytyy aineenopettajaksi opiskeleville opiskelijoille. Toiseksi hän analysoi pedagogisten opintojen tutkintovaatimuksia laatutyön näkökulmasta.

Myös erilaisia kuntia käsitellään monipuolisesti. Lempäälän kunnan laatukäsikirjan tuottaminen, Kaarinan kaupungin rehtorikeskeinen työtapa ja Salon kaupungin yhden koulun toimintamallit edustavat keskisuurten kuntien laadun varmistamisen toimintatapoja. Helsingin kaupungin artikkelin lähtökohtana on aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorttien käyttöönotto. Päijät-Hämeen yhdentoista kunnan laatutyö on pohjautunut laajapohjaiseen yhteiseen kyselyyn, jossa otetaan huomioon perusopetuksen laatukriteerit.

Perusopetuksen laatutyö. Erilaisia tapoja ottaa laatukriteerit hallintaan

Palaa sivun alkuun