Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Komissiolta ehdotus musiikin lisensoinnin helpottamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 13.9.2012 15.25
Uutinen

Euroopan komissio antoi heinäkuussa ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla. Valtioneuvosto antoi tänään asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa tekijänoikeusjärjestöjen avoimuus- ja hallinnointisäännöksiä. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä tekijöiden ja käyttäjien luottamusta siihen, että yhteisvalvontajärjestöt toimivat asianmukaisesti, tehokkaasti ja avoimesti.

Ehdotus luo oikeudellisen kehyksen tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestöjen toiminnalle parantaen tekijänoikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin tehokkuutta, täsmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Toisaalta direktiiviehdotuksella pyritään tehostamaan musiikkiteosten rajat ylittävää lisensiointia verkkoympäristössä ja varmistamaan, että yhteisvalvontajärjestöillä on tehtävään tarvittavat tekniset valmiudet.

Valtioneuvosto kannattaa yleisellä tasolla komission ehdotusta, mutta Suomi pyrkii myös varmistamaan, ettei sääntely muodostu liian yksityiskohtaiseksi ja raskaaksi yhteisvalvontajärjestöille. Valtioneuvosto piti valitettavana, ettei ehdotukseen ole sisällytetty rajat ylittävän oikeuksien lisensioinnin osalta muita teoslajeja kuin musiikkiteoksia. Valtioneuvoston kannanmuodostus on asiassa kesken ja se tulee muodostamaan kantansa kuulemismenettelyssä saadun palautteen pohjalta. Tämän jälkeen valtioneuvosto toimittaa eduskunnalle U-jatkokirjelmän.

Ehdotetulla direktiivillä edistetään teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinoiden luomista. Se on osa komission vuoden 2011 immateriaalioikeusstrategiaa.

Suomessa toimii kuusi yhteisvalvontajärjestöä; tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen kattojärjestö Kopiosto, musiikin tekijöiden yhteisvalvontajärjestö Teosto, musiikin esittäjien ja tuottajien järjestö Gramex, elokuvatuottajia edustava Tuotos, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto sekä kirjallisuuden alan yhteisvalvontajärjestö Sanasto.

Direktiiviehdotuksesta järjestettiin lausuntokierros, joka päättyi elokuun lopussa. Asiaa koskeva julkinen kuulemis- ja keskustelutilaisuus pidetään maanantaina 24.9.

Lisätietoja
- johtaja Jukka Liedes, puh. 0295 3 30192
- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, puh. 0295 3 30297

Palaa sivun alkuun