Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kulttuurialan työllisyys on kehittynyt suotuisasti

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.8.2012 13.45
Uutinen

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kulttuuriammateissa ja -toimialoilla työllisyys on kasvanut muita ammatteja ja aloja nopeammin. Kulttuuriammateissa päätyössä toimii noin 81 700 henkilöä.

Tilastokeskuksen tuoreessa Kulttuurityövoimajulkaisussa tarkastellaan kulttuuritoimialojen ja ammattien työllisyyttä ja sen kehitystä. Kulttuurityövoimasta ei tähän asti ole julkaistu vuosittaista tietoa, mutta jatkossa tiedot on tarkoitus koota säännöllisesti.

Tilastokeskuksen mukaan työllisyys kulttuuritoimialoilla  on kasvanut 2000-luvulla suotuisasti: vuodesta 2004 vuoteen 2010 toimialoilla kasvu on ollut vajaat 8 prosenttia ja kulttuuriammattien työllisyydessä vuodesta 2004 vuoteen 2011 yli 22 prosenttia. Koko työllisyys on kasvanut saman ajanjakson aikana vajaat 5 prosenttia.

Ammateista eniten, yli 60 prosentilla koheni graafisten ja taideteollisen alan suunnittelijoiden ja taiteilijoiden työllisyys. Taideammateissa toimivien työllisyys lisääntyi noin 14 prosenttia ja toimittajien yli 5 prosenttia.

Toimialoista mainospalvelun toimialan työllisyys kasvoi lähes 60 prosentilla. Supistuvia toimialoja olivat kustantaminen sekä painaminen ja siihen liittyvät palvelut.

Taideammateissa toimivien työllisyys kasvoi

Kulttuuriammateissa toimivien työllisyys on myös työssäkäyntitilaston mukaan kasvanut kskimääräistä nopeammin. Vuodesta 2000 vuoteen 2009 kasvu on lähes 6 prosenttia.

Näyttelijöiden työllisyys lisääntyi 33 prosenttia ja kuvataiteilijoiden, taideteollisen alan suunnittelijoiden ym. 35,9 prosenttia. Tanssitaiteilijoiden lukumäärä lisääntyi yli 50 prosenttia ja teatteri- ja elokuvaohjaajien lukumäärä yli 60 prosenttia. Viihdemuusikkoina työllisiä oli 33 prosenttia enemmän vuonna 2009 kuin vuonna 2000.

Kulttuurihallinnon sekä museo-, kirjasto- ja arkistotyö työllisyys on pysynyt lähes ennallaan vaikka yksittäisissä ammateissa on tapahtunut suuria muutoksia. Kirjastonhoitajien sekä arkisto- ja museotyöntekijöiden lukumäärä on pudonnut yli 30 prosenttia. Muun muassa kulttuurijohtajien on kasvanut huomattavasti, yli 50 prosenttia.

Kulttuuriammateissa toimivilla lähes 40 prosentilla on keskiasteen koulutus, 15,3 prosentilla alimman korkea-asteen koulutus, 20 prosentilla alemman korkeakouluasteen koulutus ja lähes neljänneksellä ylemmän korkeakouluasteen koulutus.

Työnantajasektoreista yksityisellä sektorilla työskentelee lähes 65 prosenttia kaikista työllisistä. Seuraavaksi eniten, yli 14 prosenttia työllistyy kuntasektorilla.

Ammattien ja alojen laaja skaala

Kulttuurin toimialojen ja kulttuuriammattien määritelmä ei ole tarkkarajainen ja EU:n parissa ollaankin kehittämässä suositusta siitä, miten kulttuurin alue tulisi rajata.

Nykyinen työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta poimittuun otokseen. Työssäkäyntitilaston tiedot perustuvat puolestaan pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin.

Lisätietoja:

Palaa sivun alkuun