Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lainsäädännön vaikutuksia tutkimuksen vapauteen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan selvitettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö
17.11.2021 8.53
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi TKI-tiekartan toimeenpanon osana selvityksen lainsäädännön vaikutuksesta tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Selvitys keskittyy erityisesti sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön (toisiolaki) ja siihen läheisesti liittyvään muuhun olemassa olevaan ja valmistelussa olevaan lainsäädäntöön.

Selvitys kokoaa yhteen tutkimusta tekevien tahojen näkemyksiä lainsäädännön vaikutuksista, analysoi niitä ja esittää niitä koskevia ratkaisuehdotuksia.

– Ministeriöihin yhteyttä ottaneiden tutkijoiden kokemusten analysointi nostetiin TKI-tiekartalle. Selvitystyössä on edetty hyvässä ministeriöiden välisessä yhteistyössä. Selvityshenkilö Alexander Bützow esittää raportissa näkemyksiään koettujen toiminnan hidasteiden ja tutkimuksen esteeksi tulkittujen lain soveltamisen piirteiden korjaamiseksi. Selvityshenkilö toimi vielä äskettäin työurallaan toisiolakia työssään soveltavassa korkeakouluyhteisössä, johtaja Erja Heikkinen kertoo.

Jo selvitystyön aikana sosiaali- ja terveysministeriö on lainsäädäntötyössään huomioinut tutkijayhteisön näkemyksiä. Selvityksen tulokset ovat STM:n harkinnan mukaan käytettävissä lakien jatkovalmisteluun sekä niiden seurantaan ja kehitystyöhön. STM on esimerkiksi käynnistänyt selvityksen toisiolain vaikutuksista. Genomilain valmistelu ja biopankkilain uudistuksen valmistelu etenevät, ja valmistelun tueksi on muodostettu työryhmiä. Yhteistyö ja keskustelu näissä ja muissa rakenteissa jatkuu ministeriöiden ja sidosryhmien kesken niin lainsäädännön valmistelussa kuin myös lain toimeenpanon tukemisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaanotti sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevavan lain tultua voimaan toukokuussa 2019 korkeakouluilta ja laajemmin tutkijayhteisöiltä lukuisia yhteydenottoja lain vaikutuksista tutkimustoimintaan. Näiden yhteydenottojen seurauksena opetus- ja kulttuuriministeriö keväällä 2020 pyysi korkeakouluja toimittamaan myös kirjallisesti ministeriölle lakia koskevia näkemyksiään. Lisäksi kansalliseen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekarttaan kirjattiin toimenpide lainsäädännön tutkimusvaikutusten selvittämiseksi.

Selvityksessä on hyödynnetty korkeakoulujen opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamia näkemyksiä, yliopistojen rehtorineuvosto Unifin lainsäädäntöön liittyvän tutkimus- ja innovaationeuvostolle osoitetun aloitteen aineistoja, muita julkisesti saatavilla olevia aineistoja sekä täydentäviä asiantuntijahaastatteluja. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnoille 18.10.2021 hallituksen esityksen genomikeskusta ja geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksiä koskevaksi laiksi. Esityksen sisältö ei ole ollut käytettävissä selvitystä laadittaessa eikä sitä ole tässä selvityksessä huomioitu.

Selvityksen toteutti Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior Associate Alexander Bützow. Bützow toimi aiemmin Helsingin yliopiston tutkimuspalveluissa lakimiehenä. Selvityksessä esitetyt näkemykset ovat selvityksen toteuttajan omia, eivätkä ne välttämättä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä.

Selvitys tutkimusta koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon säädösten vaikutuksesta tutkimuksen vapauteen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan

Lisätietoja: 

  • Johtaja Erja Heikkinen, p. 0295 330 101
  • Opetusneuvos Riina Vuorento p. 0295 330 363
 
Sivun alkuun