Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta oma opas nuorille

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.3.2012 12.06
Uutinen

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta 2012-2015 on valmistunut nuorille suunnattu versio. Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! -opas konkretisoi ohjelman velvoitteita nuorten näkökulmasta. Oppaan on julkaissut Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma linjaa hallitusohjelmakauden ajan lasten ja nuorten elinolojen parantamista Suomessa. Konkretisoidakseen ohjelmatekstissä esiin nostettuja velvoitteita valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora on julkaissut Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! -oppaan.

Julkaisun näkökulma on erityisesti nuorten toiminnassa ja asemassa mm. kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa.

- Valtioneuvoston periaatepäätöksenään hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on ensisijaisesti rakennettu hallinnon sisäiseksi ohjenuoraksi. Tästä johtuen ohjelmassa käytetty kieli ja termistö eivät välttämättä kovinkaan usein kohtaa nuorten arjessa, toteaa nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Antti Lindtman.

- Jotta ohjelma voisi toteutua, on nuorten tiedettävä oikeuksistaan, joista on linjattu ohjelmassa. Nuorten oikeuksien toteutumisessa ongelmana usein onkin riittämätön tieto.

Oppaassa on annettu mm. vinkkejä siitä, kuinka nuoret voivat vaikuttaa omassa elinympäristössään. Oppaan loppuun on koottu tiivistelmä siitä, kuinka omia oikeuksiaan voi vaatia toteutettavaksi ja nuorten ääntä kuultavaksi tarvittaessa oikeusjärjestelmän kautta.

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! on osaltaan Nuoran vastaus lapsi- ja nuorisoystävällisen tiedotuksen kehittämistarpeeseen, josta Euroopan neuvosto antoi Suomelle suosituksen vuonna 2010 toteuttamassaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen maa-arvioinnissa.

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! -julkaisu on saatavilla pdf-tiedostona Nuoran verkkosivuilta.

Oppaan ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin kevään 2012 aikana.

Palaa sivun alkuun