Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Lasten ja nuorten parissa toimivat haastavat kuntavaaliehdokkaat

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.8.2012 10.12
Uutinen

Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu haastaa kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan kunnan kehittämiseen lasten ja nuorten näkökulmasta. Huoneentaulun laatijat haluavat nostaa lasten ja nuorten asiat kuntavaalikeskustelun kärkeen.

Lapsille ja nuorille ovat palveluissa tärkeitä esimerkiksi niiden läheisyys, sujuvat liikenneyhteydet, hyvä ruoka, mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sekä kunnan palveluissa toimivien aikuisten myönteinen asenne. – Ystävällinen ja arvostava kohtelu on lasten ja nuorten oikeus, kirjaa huoneentaulu valtuutetun muistilistaan.

Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun ovat lapsiasiavaltuutetun johdolla laatineet keskeiset lapsi- ja nuorisojärjestöt, kirkon toimijat sekä valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Allekirjoittamalla asiakirjan ehdokkaat voivat julkisesti sitoutua huoneentaulun tavoitteisiin ja toteuttamaan konkreettiset lasten ja nuorten hyvinvointia kehittävät toimenpiteet kunnassaan.

Huoneentaulua valmisteltaessa tehtiin kysely Suomen Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustoille. Tulosten pohjalta alakouluikäisille tärkeimmät kunnan palvelut ovat koulu, harrastusmahdollisuudet ja liikuntapalvelut sekä kirjasto. 13–25-vuotiaat nuoret listasivat kärkeen joukkoliikenteen, harrastusmahdollisuudet, koulun ja terveyspalvelut.

Tulevaisuuden aikuisia kannattaa kuulla nyt

Nuorisolaissa on säädetty kunnille velvollisuus kuulla nuoria heitä koskevissa asioissa. Samaan velvoittavat myös Suomen perustuslaki, kuntalaki sekä YK:n Lapsen oikeuksien sopimus.

– Lapsille ja nuorille hyvä kunta on veronmaksajien etu. Ehkäisevät palvelut tulevat edullisemmaksi kuin ongelmien korjaaminen jälkeenpäin. Lisäksi lapsilla ja nuorilla itsellään on kunnan palveluista paljon kokemusta, jota viisas kuntatoimija hyödyntää palveluiden kehittämisessä, toteaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Myös valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman muistuttaa, että tulevien palveluiden käyttäjien – siis lasten ja nuorten – mielipiteet otettava huomioon esimerkiksi kaavoitusratkaisuja ja investointipäätöksiä tehtäessä. 

 

Palaa sivun alkuun