Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Liikuntakaavoitus.fi –sivusto kokoaa maankäytön suunnittelutietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.10.2012 10.31
Uutinen

Liikunnan olosuhteisiin vaikutetaan myös kaavoituksella, jossa eri näkökulmia maankäytön suunnittelusta sovitetaan yhteen. Uusi liikuntakaavoitus.fi sivusto esittelee liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista.

Kaavoituksessa on tarpeen kehittää asumista, liikennettä, palveluita ja työpaikka-alueita arkiliikuntaan, kävelyyn, pyöräilyyn ja lähiliikuntaan kannustaviksi. Terveys- ja arkiliikunnan näkökulman jää kuitenkin vielä osin huomioimatta, sillä kaavoituksen osallistuvilla ei aina ole riittävästi tietoa suotuisista liikuntaolosuhteista.

Liikuntakaavoitus.fi-sivustoon on koottu taustatietoja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Liikunnan olosuhteita edistävät suositukset on ryhmitelty sivustossa eri kaavatasojen mukaan.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään parantamaan erilaisten liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen.

Tutkimustyön päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratorio.

www.liikuntakaavoitus.fi.

Palaa sivun alkuun