Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Liikuntatieteellisille tutkimushankkeille lähes 2,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.3.2014 14.32
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista yhteensä 2,5 miljoonaa euroa liikuntatieteellisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimushankkeiden keskeisinä avustusperiaatteina ovat tutkimusten korkea laatu ja hankkeiden merkitys liikuntapoliittisen päätöksenteon näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti arvioinnin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa.

Uusille tutkimusprojekteille myönnettiin yhteensä 814 611 euroa. Ministeriö myöntää avustusta tutkimuksille ehdollisesti kolmen vuoden jaksoissa. Tutkimushankkeet arvioidaan vuosittain. Jatkohankkeille myönnettiin 1 665 000 euroa.

Ministeriölle jätettiin 41 hakemusta, joista rahoitettavaksi valikoitui 11 hanketta. Hankkeista kaksi liittyy alle kouluikäisten, yksi murrosikäisten, kaksi työikäisten ja kolme ikääntyneiden ihmisten liikuntaan. Lisäksi yksi hanke käsittelee liikuntaa koko elämänkaarella. Kaksi tutkimusta käsittelee liikuntakulttuuria ja sen muutoksia. Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia rahoitettiin seitsemän, biolääketieteellisiä yksi ja monitieteisiä kolme.

Ministeriö toteutti hankkeiden arvioinnin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. Akatemian paneeliarviointi mahdollistaa tieteellisen tason kansainvälisen vertailtavuuden, joka on yksi tärkeä perustelu liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden rahoittamiselle. Samalla päätöksentekoprosessi on saatu läpinäkyvämmäksi ja esteellisyydet arvioinnissa on ratkaistu aiempaa selkeämmin.

Ministeriölle osoitetut uudet valtionavustushakemukset arvioitiin tieteellisen tason osalta kahdessa paneelissa, joihin oli koottu eurooppalaisia liikuntatutkijoita. Lisäksi Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto arvioi korkeimmat arvosanat saaneet hakemukset valtion talousarviossa linjattujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden näkökulmasta ja valmisteli rahoituslausunnon ministeriölle.

Hakijat pääsevät näkemään paneelilausunnot Suomen Akatemian verkkopalvelusta maanantaina 31.3.2014. Liikuntatieteen jaosto antaa sähköpostitse palautetta niiden 23 hakemuksen kohdalla, jotka se on käsitellyt.

Liikuntatiede: tutkimusprojektit 2014 (pdf)

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30054
suunnittelija Helena Huhta, Valtion liikuntaneuvosto, p. 020 7552 689

Palaa sivun alkuun