Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin parannetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.5.2013 12.56
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan lakimuutoksia maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten lukiokoulutuksen valmistavasta koulutuksesta. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 14.6. asti.

Maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin parannetaan lisäämällä lukiolakiin säännökset maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta. Opinnot keskittyisivät opetuskielenä käytettävien suomen tai ruotsin ja tarvittaessa muiden kielten opiskeluun sekä lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen edistämiseen, kulttuurintuntemukseen ja opinto-ohjaukseen.

Valmistavan koulutuksen rahoituksesta lisätään säännökset lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta.

Hallituksen esitysluonnos sekä lausunnonanto-ohjeet ovat saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilta. Esitystä koskeva lausuntokierros päättyy 14.6.2013.

Maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin parantaminen valmistavan koulutuksen avulla sisältyy hallitusohjelman, valtioneuvoston periaatepäätöksen valtion kotouttamisohjelmasta sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011-2016 linjauksiin.

Vireillä: Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Palaa sivun alkuun