Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ministeri Gustafsson tarkentaa keskustelua varhaiskasvatuksen siirrosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
3.9.2012 14.21
Uutinen

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen resurssit eivät ole vähenemässä kun lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön, opetusministeri Jukka Gustafsson toteaa vastineessaan keskusteluun:

Julkisessa keskustelussa on viime päivinä esitetty runsaasti harhaanjohtavia väitteitä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen resursseista ja niiden tulevaisuudesta kun varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Erityisesti huolta on kannettu siitä, että hallinnon resurssit olisivat kapenemassa siirron yhteydessä. Näin ei ole tapahtumassa. Puheenvuoroissa on viitattu arvioihin, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tehtäviä on hoidettu yhteensä 9,3 henkilötyövuoden voimin. Tämän lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on vastannut päivähoidon valtakunnallisesta valvonnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sovittu, että lainsäädännön siirron jälkeen THL ja Valvira vastaavat yhä nykyisistä tehtävistään myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriöön siirtyvät kaksi henkilötyövuotta taas ovat suhteessa siihen, että sosiaali- ja terveysministeriössä päivähoitoa ja varhaiskasvatusta on hoidettu em. arvion mukaan 2,7 henkilötyövuodella. Lukujen välinen ero selittyy hyvin sillä, että kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet jäävät STM:n hallinnonalalle, kuten hallitusneuvotteluissa sovittiin.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen valtakunnalliset resurssit eivät siis tule siirron yhteydessä muuttumaan, vaikka näin jotkut keskustelijat ovat julkisuudessa virheellisesti väittäneet. Siirtyvällä kahdella henkilötyövuodella ei hoideta kymmenen hengen töitä, vaan valtaosa työvoimasta säilyy tässä vaiheessa THL:ssa ja Valvirassa.

Olen ollut sitä mieltä, että päivähoidon kehittäminen tulee vaatimaan tulevaisuudessa vahvempia resursseja kuin sillä on tähän saakka ollut. Tätä mieltä olen ollut aiemminkin ja olen nyt. Nyt tehtävän siirron yhteydessä resurssien taso ei kuitenkaan ole muuttumassa, vaan mahdollisia hallinnollisia lisäresursseja täytyy tarkastella pian alkavassa varhaiskasvatuslain valmistelussa.

Keskustelussa on esitetty, että kunnallisen päivähoidon lainsäädännön siirtyessä ministeriöstä toiseen pitäisi myös kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen siirtyä. Tätä mieltä voi olla, mutta näin ei hallitusneuvotteluissa sovittu. Tämä näkyy hyvin siinäkin, että päivähoitoa koskevat kirjaukset ovat hallitusohjelman koulutuspoliittisessa osassa, mutta etuuksia koskevat sen sosiaalipoliittisessa osassa. Tässäkin asiassa hallitus toteuttaa vastuullisesti sovittua linjaa.

Jukka Gustafsson
opetusministeri


***
Lisätietoja: erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh. 040 125 1032

Sivun alkuun