Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeriö valmistelee uusia linjauksia lastenkulttuurin edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.8.2012 14.21
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa edistää lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja sen tekemiseen mm. laatimalla tavoitteita tukevan lastenkulttuuripoliittisen ohjelman. Opetus- ja kulttuuriministeriön edellinen, viisivuotinen lastenkulttuuripoliittinen ohjelma päättyi vuonna 2007.

Vuosille 2013-2017 ajoittuvan lastenkulttuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on mm. lisätä lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin sekä tiivistää eri toimijoiden yhteistyötä.

Uuden ohjelman laadinta aloitetaan alueellisilla seminaareilla, jotka ministeriö järjestää yhdessä alueellisten taidetoimikuntien sekä vuoden 2012 lopulle jatkuvan valtakunnallisen taidekasvatushankkeen kanssa.

Ohjelmaa varten ministeriö on asettanut myös ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii johtaja Hannele Lehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ryhmän jäsenet ovat taidesihteeri Ansa Aarnio (Taiteen keskustoimikunta), opetusneuvos Mikko Hartikainen (Opetushallitus), ylitarkastaja Tiina Kavilo (OKM), ylitarkastaja Emma Kuusi (OKM), aluepäällikkö Arja Laitinen (Taiteen keskustoimikunta), kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes (OKM), projektisuunnittelija Leena Rantala (OKM) ja ylitarkastaja Hannu Tolonen (OKM). Ohjausryhmän sihteereinä toimivat ministeriöstä kulttuurisihteeri Lea Halttunen ja kulttuurisihteeri Iina Berden. Ohjausryhmän toimikausi päättyy toukokuussa 2013.

Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman laadinta sisältyy valtioneuvoston hyväksymään lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelmaan tavoitteeksi on kirjattu lasten ja nuorten tasavertaisten kulttuuriosallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä kulttuurikompetenssista huolehtiminen mm. taide- ja kulttuuriperintökasvatusta lisäämällä.

 

  • Lisätietoa lastenkulttuurista ja sen edistämisestä

Palaa sivun alkuun